نخبگان استان قزوین

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان قزوین

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

10

6

2

2

1

-

5

3

6

-

 

 

 
 
 


تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان قزوین از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

2

4

1

3

-

-

-

-

-

-

-

10 
 
 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان قزوین

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

آمنه یعقوبی نیکو

تاکستان

IT

مخترع

شاهد مشهودی

قزوین

ریاضی

مولف - پژوهشگر

زهرا رحمانی

تاکستان

IT

مبتکر

سعید معروفی

قزوین

شیمی

پژوهشگر

مهدی خمسه

قزوین

ریاضی

پژوهشگر

مسلم جعفر زاده گیاشی

تاکستان

فناوری و اطلاعات

مخترع

نرجس خاتون صفدری

قزوین

مخترع

محسن ذکائی

قزوین

مدیریت جهانگردی

پژوهشگر

زهرا دوستی

قزوین

شاعر و هنرمند

فاطمه کیماس سلخوری

قزوین

مهندسی صنایع

مخترع

لیلا جباری

قزوین

مدیریت بازرگانی

مخترع

زهره کربلایی ولی

ابهر

ارشد شیمی

مخترع

بهاره شمس

قزوین

شیمی

پژوهشگر

رضا ظهیری

تاکستان

IT

مبتکر و نخبه هنری

محمد محرابی

تاکستان

it

مبتکر

فرشاد شکری

تاکستان

it

مبتکر

 

بيشتر