اخبار و اطلاعیه های کلاسی
 امتحان میان ترم دروس استاد فولادی
امتحان میان ترم  دروس معارفی ( عمومی )
امتحان میان ترم زبان تخصصی 1 و 2 رشته علوم اجتماعی
امتحان میان ترم ادبیات فارسی عمومی
کلاس های خانم قربانزاده روز یکشنبه برگزار نمی گردد .
برگزاری کلاس روانشناسی اجتماعی - پنجشنبه 13/09/93 ساعت 10:00 برگزار خواهد شد
امتحان میان ترم کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی
امتحان میان ترم دروس پژوهش عملیاتی و آمار مقدماتی
میان ترم دروس زبان انگلیسی
برگزاری دروس عمومی (معارفی)
کلاس درس  مدیریت مالی 1
قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم اجنماعی پژوهشگری :
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت بازرگانی
بيشتر