دفتر ریاست


نام
:مجید                     

نام خانوادگی
:مقیمی
پست سازمانی:مسئول دفتر ریاست استان

سوابق اجرایی:
از سال 1376 الی 1382 مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
از سال 1385 الی ادامه دارد عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه پیام نور استان همدان
از سال 1386 الی 1387 مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه جامع پیام نور استان همدان
از سال 1386 الی بهمن ماه 1392 عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور همدان
از سال 1388 ادامه دارد عضو شورای اداری دانشگاه پیام نور استان همدان
از سال 1389 لغایت 1390 مسئول هماهنگی کمیته تخصصی پژوهشی استانهای همدان،کردستان،کرمانشاه،ایلام،لرستان.

عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دانشگاه پیام نور استان همدان از سال 1395
تلفن مستقیم:08132546838
majidm_2006@yahoo.Com:Email
توضیحات:
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی از واحد علوم تحقیقیات
دارای مدرک  کارشناسی در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان