اعضای هیات علمی گروه کشاورزی پیام نور استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکترمهدی کاکایی مهندسی کشاورزی اسداباد
2 حجت علیخانی مهوار  مهندسی کشاورزی رزن
3 دکتر نوید کریمی  مهندسی کشاورزی رزن
4 بهاره اسکندری  مهندسی کشاورزی بهار
5 نساء قره باغلی  مهندسی کشاورزی فامنین
6 دکتر وحید اطلسی پاک  مهندسی کشاورزی  همدان
7 فرزاد مرادی  مهندسی کشاورزی بهار
8 دکترنواب قبادی دامپزشکی بهار
9 سعیده صلواتی مهندسی کشاورزی تویسرکان
10 دکترلیلا خدایی  مهندسی کشاورزی دمق
11 مریم ثمن مهندسی کشاورزی کبودراهنگ
12 دکتر حامد محمدی مهندسی کشاورزی نهاوند
13 دکتر آذر جهانیان  مهندسی کشاورزی ملایر