ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

مسئول  برنامه ریزی  گروه های علوم پایه و مهندسی

222

2

اکرم کبیری

مسئول  برنامه ریزی  گروه های علوم انسانی

221

 

برای تماس با کارکنان محترم دفتر برنامه ریزی دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما