ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

سمیه طاهری

مسئول  برنامه ریزی  گروه های علوم پایه و مهندسی

222

2

الهام محمودی

مسئول  برنامه ریزی  گروه های علوم انسانی

221

 

برای تماس با کارکنان محترم دفتر برنامه ریزی دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما