رشته های بدون آزمون

ردیف

رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور گالیکش

1

مهندسی مدیریت اجرایی

2

مهندسی مدیریت پروژه

3

علوم کامپیوتر

4

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

5

مهندسی کشاورزی – ابادانی روستا

6

مهندسی کشاورزی – آب و خاک

7

مهندسی کشاورزی – محیط زیست

8

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

9

مهندسی کشاورزی – علوم کشاورزی

10

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

11

علوم سیاسی

12

مدیریت جهانگردی

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما