كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ارتباط با واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 
  تلفن مستقیم: 33381641      مدیر پژوهش و کارآفرینی استان: خانم مرتضوی، داخلی 2              

                                            مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت : آقای دکتر نیرومند     
                                            کارشناس پژوهش و کارآفرینی: آقای سلطانی، داخلی 3        
                                           کارشناس پژوهشی: خانم گلشاه، داخلی 4                           
  تلفنخانه:    33370009                         داخلی: 159 و 160 و 162 و 131                                   
  پست الکترونیک پژوهشی: isfpajoheshi@yahoo.com

  پست الکترونیک کارآفرینی و ارتباط با صنعت: karafarini@isfpnu.ac.ir
  پورتال حوزه پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت: http://pajuheshi.isfahan.pnu.ac.ir
 سامانه همایش های استان:conf.isfpnu.ac.ir

     آدرس پستی: اصفهان، بزرگراه شهید خرازی، نبش خیابان شهیدان شرقی، دانشگاه پیام نور استان اصفهان(ستاد)، صندوق پستی: 1444- 81465، حوزه پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت
بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما