كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم مدیریت- ارشد
*میان ترم مالیه عمومی با استاد خانم دکتر الهام صادقی مورخ 14/02/97 ساعت 12 فصول 1-2-3-4 برگزار می گردد.
*میان ترم اقتصادبخشی عمومی  با استاد خانم دکتر الهام صادقی مورخ 28/02/97 ساعت 10فصول 2-3-4 برگزار می گردد.
*میان ترم مبانی سازمان ومدیریت با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 9صبح برگزار می گردد.(ازصفحه 1تا صفحه 154 )
*میان ترم مبانی مدیریت دولتی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 01/03/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما