كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم مدیریت- ارشد
*امتحان میان ترم نظریه وفرآیند تحول سازمان -نظریه ها وفرآیند ارتباطات سازمانی -مدیریت تحول وبهبود سازمانی در بخش دولتی با استاد آقای دکتر شمس الدین نیک منش مورخ 8/9/96 در ساعت کلاسی نصف کتاب  برگزار می گردد.چنانچه دانشجویان فعالیت کلاسی هم داشته باشند باید دراین جلسه گزارش پیشرفت را ارائه دهند.

*امتحان میان ترم آماروکاربردآن درمدیریت با استادآقای مهدی هاشم لو مورخ 29/9/96 ساعت 15/8 برگزار می گردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما