نام دانشگاه
رئیس مرکز/واحد
آدرس
تلفن
نمابر
پایگاه اطلاع رسانی
مرکز کرج
دکتر اسحاق جلالیان
کرج – رجایی شهر – بلوار موذن – بلوار دانشگاه -ضلع شمالی دانشگاه آزاد واحد کرج
3564
34209525
واحد هشتگرد
دکتر ناصر گروسی
شهر جدید هشتگرد (ساختمان آموزشی و محل برگزاری کلاسها) - 65کیلومتری اتوبان تهران قزوین – فاز5(ساختمان اداری) هشتگرد – بلوار آیت الله خامنه ای
12-44240510
44240522
واحد ماهدشت
دکتر غلامرضا یاوری
ماهدشت،خیابان بی بی سکینه،بلوار اردیبهشت
5 - 37311934
37306623
واحد اشتهارد
دکتر داور محمدی
اشتهارد – بلوار آیت الله خامنه ای – نرسیده به میدان شهید سلطانی
26-37728223
37728222
واحد نظرآباد
دکترغلامرضا اکبری
نظرآباد -کیلومتر45 اتوبان کرج ،قزوین –شهرک آزادگان – کوچه پیام
45383685
45383120
45383244
واحد طالقان
دکتر یزدان شیر محمدی
طالقان – شهرک – منطقه شهرکسازی
44725952
44725950
بيشتر