نخبگان استان مازندران

. 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان مازندران

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

51

11

4

4

5

3

4

25

8

11

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 


.

 

 


دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان مازندران

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

فاطمه سعیدی

ساری

ارشد ادبیات فارسی

نخبه هنری و قرآنی

شهربانو ملک دار

بابل

مهندسی برق الکترونیک

مخترع

کلثوم محمد زاده پاچی

بابل

IT

مخترع

سونیا صابری

ساری

مدیریت اجرایی

مخترع

سلمان داداش پور

بابل

مدیریت دولتی

مبتکر

اباذر خواجه وند صالحی

نوشهر

کامپیوتر

مخترع

بهرنگ محجوب

نوشهر

علوم کامپیوتر

مخترع

محمود عیوضلو

ساری

ارشد برنامه ریزی شهری

مولف و پژوهشگر

نصیبه احمدی

ساری

شیمی

مخترع

فرشته رضایی

ساری

ارشد برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

نسیبه علیزاده

بهشهر

روان شناسی

مخترع و نخبه هنری

سیده صدیقه میر گذار لنگرودی

نوشهر

معماری

پژوهشگر

سید زهرا حسینی معین

بابل

الهیات

مبتکر

امیر عباس یزدانی

ساری

MBA

پژوهشگر

محمد غزائیان

بهشهر

فناوری اطلاعات

مخترع و پژوهشگر

حسن کدخدا مزرجی

بهشهر

حسابداری

مخترع

فرزاد رجبی

آمل

روانشناسی

مولف - مبتکر

نعمت اسماعیل پور

آمل

روانشناسی

پژوهشگر

صادق اصغری

بهشهر

شیمی

مخترع

شهربانو پروین کلتی

بهشهر

IT

مولف

مینا احمدی

ساری

MBA

پژوهشگر

هانی محمودی

آمل

حقوق

مخترع و پژوهشگر

مهیار رضایی

بابل

کامپیوتر

مخترع و مولف

نصیبه احمدی

ساری

فیزیک

مخترع

جواد حیدری گرجی

بهشهر

مدیریت بازرگانی

مبتکر

مجید عباسی

بهشهر

ارشد حسابداری

پژوهشگر

حسین جاوید نیا

ساری

IT

پژوهشگر

حسام رضا زاده

بابل

مدیریت

مبتکر

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان ماندران از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

1

24

10

5

8

2

-

-

1

-

-

51

بيشتر