كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

مقطع کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

1

شیمی گرایش شیمی آلی

2

شیمی گرایش شیمی تجزیه

 

3

شیمی گرایش شیمی فیزیک

 

4

شیمی گرایش شیمی معدنی

 

5

زبان و ادبیات فارسی

 

6

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

 

7

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

 

8

ریاضی محض گرایش جبر

9

زمین شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی

 

10

جغرافیا و برنامه ریزی  شهری گرایش برنامه ریزی مسکن

 


مقطع دکتری:

شیمی فیزیک

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما