کلاس سازماندهي سياسي فضاي شهري  با استاد عسگري پنج شنبه ها مورخه 24 ابان و 8و29 آذر از ساعت 8:30 الي 11:45در کلاس 100 برگزار ميشود
**********

اطلاعيه کليه کلاسهاي استاد رهبر روز پنج شنبه مورخه 8/24 گنسل ميباشد جبراني متعاقبا اعلام
خواهد شد
*********

اطلاعيه کلاس درس پزشکي قانوني با استاد زارع کاريزي در مورخه 9/15 يک ساعت زودتر از برنامه درسي تشکيل خواهد شد. يعني شروع کلاس 13:30 ميباشد
**********

کلاس رفع اشکال درس اصول و فنون مشاوره خانواده با استاد احمدپور سه شنبه ها مورخه 22 ابان و 6و20و27 آذر از ساعت 8:30 در اتاق سايت برگزار ميشود
**********

اطلاعیه بسیار مهم

بنا بر اعلام مدیر گروه فقه-حقوق
شرط بهره مندی از نمره میانترم، حضور دانشجویان کارشناسی ارشد  در کلاسها می باشد

*********
توجه.توجه.توجه
درس اصول حسابداري رشته مديريت کليه گرايش ها با استاد رهبر الزاما پنجشنبه ها درمورخه ۸/۱۰ و ۸/۲۴ و ۹/۸ و ۹/۲۲ و يک جلسه جبراني (با هماهنگي استاد و دانشجو ) برگزار خواهد شد.

*******
جهت مشاهده اطلاعیه  خیلی مهم درخصوص برگزاری کلاسهای کلیه رشته ها اینجا کلیک نماییداطلاعیه مهم

       **دانشجویان در صورت تمایل میتوانند در زمان حذف و اضافه ، درس زبان عمومی را با گروه 01(استاد رسولیان) حذف و با گروه 04 (استاد بساوند ) اخذ نمایند.(درصورت تمام شدن زمان حذف و اضافه به واحد برنامه ریزی مراجعه نمایید)
      **دانشجویانی که درس زبان و ادبیات فارسی را با استاد آقاصفری اخذ نموده اند به علت شلوغی کلاس ها میتوانند در همان تاریخهای برنامه کلاسی از ساعت 45/12 الی 15/14 در کلاس جدیدحضور یابند.
**********
        **تغییرات کلاس درس دانش خانواده به شرح ذیل می باشد:
دانش خانواده و جمعیت
(علوم فنی مهندسی-پایه)
1233044
2
-
01
بهادری
شنبه
10-8
105
28/7
12/8
26/8
10/9
24/9
 
دانش خانواده و جمعیت
(علوم انسانی)
1233043
2
-
01
بهادری
شنبه
15/9-8
106
7/7
21/7
5/8
19/8
3/9
17/9
02
بهادری
شنبه
45/10-30/9
106
7/7
21/7
5/8
19/8
3/9
17/9
03
بهادری
شنبه
10-8
105
28/7
12/8
26/8
10/9
24/9
 
     **دانشجویان الزامیست طبق ساعات مربوط به گروه خود(01 یا 02 یا 03) که در برگه انتخاب ثبت گردیده است در کلاس ها حضور یابند

 
 
 
 
 

برنامه دروس جبرانی ارشد جغرافیای سیاسی
 

 
ردیف
نام درس
کد درس
تعداد واحد
گروه درس
روز کلاس
ساعت کلاس
شماره کلاس
جلسه اول
جلسه دوم
 
جلسه سوم
 
جلسه چهارم
 
جلسه پنجم
 
جلسه ششم
 
نظری
عملی
1
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
1216402
1
1
01
پنجشنبه
19:30-16:15
سایت
3/8
1/9
15/9
29/9
جبرانی
 
2

نقشه خوانی
1216385
2
1
01
یک شنبه
45/11-5/10
اتاق علمی
اتاق علمی
30/7
14/8
28/8
12/9
26/9
 
3
سیاست وفضا
1216399
2
0
01
یک شنبه
15/14-45/12
30/7
14/8
28/8
12/9
26/9
 
4
مبانی جغرافیای سیاسی
1216407
2
0
01
یک شنبه
16-30/14
30/7
14/8
28/8
12/9
26/9
 

 
 
جهت دریافت اصلاحیه برنامه رشته های حقوق ورودی 95 به بعد، مدیریت صنعتی بعد از 94 و الهیات اینجا کلیک کنید
نام درس
کد درس
تعداد واحد
گروه درس
نام استاد
روز کلاس
ساعت کلاس
شماره کلاس
جلسه اول
جلسه دوم
 
جلسه سوم
 
جلسه چهارم
 
نظری
عملی
حقوق تجارت
1220142
2
-
01
دکتر محمدی
چهارشنبه
16-45/12
اتاق علمی
2/8
30/8
4/9
28/9
 

به استحضار می رساند از مورخه ۹۷/۷/۱۲ کلاسهای دروس تربیت بدنی در کانون ورزشی جهادگران به آدرس بلوار آیت الله خامنه ای خیابان شهید بغدادی. خیابان شهید گمنام پشت فرهنگسرای امام علی(جنب بانک ملی شعبه آموزش و پرورش) برگزار خواهد شد.
**********

 

 
اطلاعیه مهم
دانشجویان محترم لطفا جهت شرکت در کلاس اندیشه اسلامی 1و2 و اطلاع از آخرین ساعات و تاریخها به برنامه دروس عمومی گروه خود مراجعه فرمایید
**********


برای دریافت برنامه تربت بدنی علوم انسانی 
اینجا کلیلک کنید
**********


برای دریافت برنامه تربت بدنی فنی و مهندسی
اینجا کلیلک کنید
**********کلیه کلاسهای استاد علیپور در مهرماه برگزار نمی شود و برنامه ایشان از آبان ماه طبق برنامه کلاسی اعلام شده واحد برنامه ریزی به قوت خود باقی خواهد ماند و کلاسهای جبرانی ایشان(مهرماه) متعاقبا اعلام می گردد.
**********


بيشتر