امور کلاسها
 
🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد جوادی دوشنبه ۹۶/۸/۱ برگزار نمی گردد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

   🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلاس ریاضی استاد  افشار نوش رشته مدیریت وحسابداری چهار شنبه 26 مهر بر گزار نمی گردد.
جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.                

🔹🔹اطلاعیه کلاس جبرانی🔹🔹🔹                                                                                                                                                                                             کلاسهای جبرانی استاد قربانی پنج شنبه 27 مهر مطابق با ساعات اعلام شده در برنامه برگزار خواهد شد.         
              
🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلاس مدنی 5 استاد قدیمی رشته حقوق چهار شنبه 26 مهر بر گزار نمی گردد.باقی کلاس ها ی ایشان به قوت خو د باقیست.

   🔹🔹🔹اطلا عیه تغییر کلاس🔹🔹🔹             
 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاسهای استاد غفاریان روز یکشنبه 30مهر به قوت خود باقی است و برگزار خواهد شد.

🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلاس های استاد شهریان رشته مدیریت وحسابداری سه شنبه 25 مهر بر گزار نمی گردد.
جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.

🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد خامنه پنجشنبه هفته جاری مورخ ۹۶/۷/۲۷ برگزار نمی گردد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما