امور کلاسها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی دروس استاد شعبانی به شرح ذیل در ساختمان اداری شهر قدیم هشتگرد برگزار می گردد:
- ریاضی مهندسی شنبه 23 اردیبهشت ساعت 14.30
- روشهای محاسبات عددی پنج شنبه 21 اردیبهشت ساعت 14.30

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی دروس استاد تورانی مطابق ساعات اعلام شده در برنامه روز دوشنبه 18 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
به اطلاع می رساند کلاس جبرانی دروس استاد تورانی مطابق ساعات اعلام شده در برنامه روز دوشنبه 18 اردیبهشت برگزار خواهد شد.


به اطلاع می رساند کلاس جبرانی دروس استاد آزادی به شرح ذیل در روز سه شنبه26اردیبهشت برگزار خواهد شد:
-روان شناسی افراد با نیازهای خاص 1 ساعت 10 کلاس 100
-روان شناسی احساس و ادراک ساعت 11.30 کلاس 100
- روان شناسی افراد با نیازهای خاص 2 ساعت 13 کلاس 100


به اطلاع دانشجویانی که با استاد پوررستمی در نیمسال 3952 واحد اخذ نموده اند  می رساند   استاد روز دوشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 12 الی 14 جهت رفع اشکال  در ساختمان اداری شهر قدیم هشتگرد حضور دارند.

 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی دروس استاد کابلی به شرح ذیل در روز یک شنبه24اردیبهشت برگزار خواهد شد:
-روانشناسی یادگیری ساعت 8 کلاس 100
-روان شناسی بالینی ساعت 9.45 کلاس 100
 - آسیب شناسی روانی کودک ساعت 11.30 کلاس 100به اطلاع می رساند  کلاسهای استاد عابدی به جای یکشنبه 10 اردیبهشت یکشنبه 3 اردیبهشت مطابق ساعات اعلام شده در برنامه برگزار خواهد شد.

 

-استاد بهنام: کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورخ 30/1/96 به تاریخ 6/2/96 و کلاس های روز پنجشنبه 31/1/96 به تاریخ 7/2/96   موکول گردیده است.


به اطلاع می رساند  کلاسهای جبرانی درس آسیب شناسی اجتماعی با استاد پورکسمایی یکشنبه 10 اردیبهشت ساعت 15.30الی 17 برگزار خواهد شد.

 

 کلاس جبرانی درس روانشناسی اجتماعی  با استاد پورکسمایی در تاریخ 3/2 از ساعت 30/11 الی 13 برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی درس جرم شناسی با استاد چنکشی چهارشنبه 30فروردین ساعت 12.30 برگزار خواهد شد.

کلاس های جبرانی درس فیزیولوژی اعصاب و غدد با استاد آذرنوش روز یکشنبه در تاریخهای  27 فروردین  10 و 24 اردیبهشت در ساعت 14 برگزار خواهد شد.


کلاس جبرانی کلیه دروس استاد اکبری در روز دوشنبه 11/2 در همان ساعات اعلام شده در برنامه برگزار خواهد شد. و در تاریخ 19/2 نیز ساعت 13 الی 16 برای درس روش تدریس علوم تجربی کلاس جبرانی برگزار خواهد شد.

کلیه کلاسهای استاد رسولیان به جای 22 فروردین سه شنبه 15 فروردین در همان ساعات  اعلام شده در برنامه در کلاس 104 برگزار خواهد شد.


اصول مفاهیم ونظریه های جغرافیای ژئوپلیتیک  1216634  2  -  01  دکترامیری  پنجشنبه  11:15-8  103  26/12  24/1  7/2  28/2

مفاهیم ونظریه های جغرافیای سیاسی  1216635  2  -  01  دکترعلیزاده  پنجشنبه  15-11:30  103  26/12  24/1  7/2  28/2

 به اطلاع می رساند  ;کلاس جبرانی استاد ملکشاه  روز دوشنبه 21 فروردین 96 به شرح ذیل برگزار می گردد:

1-     تجارت 1 ساعت 8 الی 10

2-     تجارت 2 ساعت 10 الی 12


دانشجویان رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری):با توجه به مشخص شدن اساتید درس کارتحقیقی در سیستم جامع گلستان ،به استاد خود طبق زمان برنامه کلاسی مراجعه نمایید. 

-کلاس های مدنی4 و مدنی6 استاد قدیمی رشته حقوق دو شنبه 16 اسفند  برگزار نمیگردد. (کلاس مدنی 7 طبق برنامه برگزار می گردد)


به اطلاع می رساند با توجه به درخواست اکثریت دانشجویان کلاس روان سنجی با استاد صفری به جای  سه شنبه 24 اسفند در تاریخ سه شنبه 12 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.

-2-استادبهنام:جلسه جبرانی درس ارزیابی کاروزمان، روزسه شنبه 17/12/95 ساعت 9:45-13:00 و کنترل کیفیت، ساعت 14:00-17:15 برگزار می گردد. و جلسه جبرانی درس کاربردکامپیوتر روز چهارشنبه 18/12/95 ساعت 8:00-9.30 و11.30-13:00 برگزار می گردد.


 

کلاس جبرانی درس کاربرد کامپیوتر با استاد جوادی دوشنبه 28 فروردین و 11 اردیبهشت 8.30 الی 11 و 18 اردیبهشت 8 الی 10 برگزار میگردد.
به اطلاع می رساند کلاسهای باقیمانده درس روان سنجی با  استاد صفری در تاریخهای دوشنبه 21فروردین و 4 اردیبهشت و سه شنبه 12 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما