👈👈👈کلاسهای استاد بهنیا روز چهارشنبه 28 اذرماه کنسل میباشد . جبرانی این کلاس یک روز  زودتر یعنی سه شنبه 27 اذرماه طبق برنامه کلاسی برگزار خواهد شد

🔴اطلاعیه فوری🔴
کلیه کلاسهای استاد فرهادی امروز دوشنبه ۹۷/۹/۲۶ برگزار نمی گردد و کلاسهای جبرانی ایشان روز چهارشنبه ۲۸ آذر طبق برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.

اطلاعیه مهم

کلیه کلاس های روز پنجشنبه 97/9/27 لغو می باشد و جبرانی کلاسهایی که دروس آنها به اتمام نرسیده است از همین طریق اعلام خواهد شد.
1- جبرانی دروس دکتر عسگری رشته جغرافیای سیاسی یکشنبه مورخ 97/9/25 از ساعت 8.30 برگزار خواهد شد
2-...... متعاقبا اعلام می گردد
اطلاعیه
کلیه کلاسهای استاد پورصدری چهارشنبه 97/9/21 برگزار نمی گردد کلاسهای جبرانی ایشان چهارشنبه هفته بعد مورخ 97/9/28 طبق برنامه کباسی برگزار خواهد شد


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس فوق العاده استاد افشار نوش درس ریاضیات پایه ۱ روز چهارشنبه ۲۳ اذرماه ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۷.۳۰ برگزار خواهد شد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس جبرانی روانشناسی تحولی۲ سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۲۰ و از ساعت ۸ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.


👈👈👈کلاس جبرانی و امتحان درس روانشناسی یادگیری استاد احمدپور یکشنبه ۹۷/۹/۱۸ از ساعت ۸ الی ۱۰ برگزار می گردد.


کلاسهای استاد صائب دوست استثنائا  چهارشنبه (صبح) مورخه 9/21به شرح ذیل برگزار خواهد شد.اخلاق در مدیریت 8 صبح سیستم های خرید و انبارداری 9:30 دقیقه


👈👈👈کلاس عملی درس پزشکی قانونی (بازدید از بهشت سکینه و تشریح اجساد ) روز سه شنبه مورخه 9/20 ساعت 8:30  توسط استاد زارع کاریزی برگزار خواهد شد . دانشجویان جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب ساعت 7:30 صبح در دانشگاه حضور داشته باشند.


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کليه کلاسهای استاد هاشم خاني روز سه شنبه ۸/۲۹ کنسل ميباشد و جبراني اين دروس هفته اينده ۹/۶ روز سه شنبه طبق ساعات برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.


🔴اطلاعیه فوری🔴
کلاس های آمار مهندسی و سیستم اطلاعات مدیریت استاد قربانی امروز 97/8/28 برگزار نمی گردد

اطلاعیه
کليه کلاس استاد ناظر بابا نظر مورخه 8/28 روز دو شنبه برگزار نمی شود جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد.


اطلاعیه

کلاس منطق استاد صفریان در روز یکشنبه 27/7/97 برگزار نمی گردد کلاس جبرانی ایشان سه شنبه 29/8/97 برگزار خواهد شد


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس جبراني استاد آقا احمدي درس فارسي عمومي مورخه 8/26 ساعت 16:15 در کلاس 104 برگزار خواهد شد.
اطلاعیه فوری

**********
امروز 8/26 کليه کلاسهای استاد بهنام اسمعيليان برگزار نميگردد جبراني اين دروس  هفته آينده 9/3 طبق ساعت برنامه درسي برگزار خواهد شد.
**********

به اطلاع دانشجويان محترم که دروس( ازمايشگاه فيزيک 1و2 و مدار الکتريکي ومباني مهندسي برق ) اخذ نموده اند مي رسانداز مورخه ۹/۷ به جای ساختمان آموزشی واقع در شهر جدید کلاسهاي دروس مذکور  در دانشگاه پيام نظراباد به آدرس  : سه راه نظر اباد کوچه پيام يک ساختمان اداري ، برگزار خواهد شد . دانشجويان ميتوانند جهت استفاده از سرويس اياب و ذهاب  و هماهنگي بيشتر به اتاق آقای وزيري مراجعه فرمايید.
**********

اطلاعیه
کلاس های جبرانی استاد ولی اله نوروزی که در تاریخ ۰۷/۱۹ کنسل شده بود به شرح زیر اعلام می گردد:
کلاس های جبرانی در روز پنجشنبه مورخ ۰۸/۲۴ به صورت زیر تشکیل خواهد شد
۱-اصول حسابداری۲ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۲- حسابدای صنعتی ۲ از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۴:۴۵
۳-اصول حسابداری ۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷:۴۵
**********

کلاس سازماندهي سياسي فضاي شهري  با استاد عسگري پنج شنبه ها مورخه 24 ابان و 8و29 آذر از ساعت 8:30 الي 11:45در کلاس 100 برگزار ميشود
**********

اطلاعيه کليه کلاسهاي استاد رهبر روز پنج شنبه مورخه 8/24 گنسل ميباشد جبراني متعاقبا اعلام
خواهد شد
*********

اطلاعيه کلاس درس پزشکي قانوني با استاد زارع کاريزي در مورخه 9/15 يک ساعت زودتر از برنامه درسي تشکيل خواهد شد. يعني شروع کلاس 13:30 ميباشد
**********

کلاس رفع اشکال درس اصول و فنون مشاوره خانواده با استاد احمدپور سه شنبه ها مورخه 22 ابان و 6و20و27 آذر از ساعت 8:30 در اتاق سايت برگزار ميشود
**********

اطلاعیه بسیار مهم

بنا بر اعلام مدیر گروه فقه-حقوق
شرط بهره مندی از نمره میانترم، حضور دانشجویان کارشناسی ارشد  در کلاسها می باشد

*********
توجه.توجه.توجه
درس اصول حسابداري رشته مديريت کليه گرايش ها با استاد رهبر الزاما پنجشنبه ها درمورخه ۸/۱۰ و ۸/۲۴ و ۹/۸ و ۹/۲۲ و يک جلسه جبراني (با هماهنگي استاد و دانشجو ) برگزار خواهد شد.

*******
جهت مشاهده اطلاعیه  خیلی مهم درخصوص برگزاری کلاسهای کلیه رشته ها اینجا کلیک نماییداطلاعیه مهم

       **دانشجویان در صورت تمایل میتوانند در زمان حذف و اضافه ، درس زبان عمومی را با گروه 01(استاد رسولیان) حذف و با گروه 04 (استاد بساوند ) اخذ نمایند.(درصورت تمام شدن زمان حذف و اضافه به واحد برنامه ریزی مراجعه نمایید)
      **دانشجویانی که درس زبان و ادبیات فارسی را با استاد آقاصفری اخذ نموده اند به علت شلوغی کلاس ها میتوانند در همان تاریخهای برنامه کلاسی از ساعت 45/12 الی 15/14 در کلاس جدیدحضور یابند.
**********
        **تغییرات کلاس درس دانش خانواده به شرح ذیل می باشد:
دانش خانواده و جمعیت
(علوم فنی مهندسی-پایه)
1233044
2
-
01
بهادری
شنبه
10-8
105
28/7
12/8
26/8
10/9
24/9
 
دانش خانواده و جمعیت
(علوم انسانی)
1233043
2
-
01
بهادری
شنبه
15/9-8
106
7/7
21/7
5/8
19/8
3/9
17/9
02
بهادری
شنبه
45/10-30/9
106
7/7
21/7
5/8
19/8
3/9
17/9
03
بهادری
شنبه
10-8
105
28/7
12/8
26/8
10/9
24/9
 
     **دانشجویان الزامیست طبق ساعات مربوط به گروه خود(01 یا 02 یا 03) که در برگه انتخاب ثبت گردیده است در کلاس ها حضور یابند

 
 
 
 
 

برنامه دروس جبرانی ارشد جغرافیای سیاسی
 

 
ردیف
نام درس
کد درس
تعداد واحد
گروه درس
روز کلاس
ساعت کلاس
شماره کلاس
جلسه اول
جلسه دوم
 
جلسه سوم
 
جلسه چهارم
 
جلسه پنجم
 
جلسه ششم
 
نظری
عملی
1
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
1216402
1
1
01
پنجشنبه
19:30-16:15
سایت
3/8
1/9
15/9
29/9
جبرانی
 
2

نقشه خوانی
1216385
2
1
01
یک شنبه
45/11-5/10
اتاق علمی
اتاق علمی
30/7
14/8
28/8
12/9
26/9
 
3
سیاست وفضا
1216399
2
0
01
یک شنبه
15/14-45/12
30/7
14/8
28/8
12/9
26/9
 
4
مبانی جغرافیای سیاسی
1216407
2
0
01
یک شنبه
16-30/14
30/7
14/8
28/8
12/9
26/9
 

 
 
جهت دریافت اصلاحیه برنامه رشته های حقوق ورودی 95 به بعد، مدیریت صنعتی بعد از 94 و الهیات اینجا کلیک کنید
نام درس
کد درس
تعداد واحد
گروه درس
نام استاد
روز کلاس
ساعت کلاس
شماره کلاس
جلسه اول
جلسه دوم
 
جلسه سوم
 
جلسه چهارم
 
نظری
عملی
حقوق تجارت
1220142
2
-
01
دکتر محمدی
چهارشنبه
16-45/12
اتاق علمی
2/8
30/8
4/9
28/9
 

به استحضار می رساند از مورخه ۹۷/۷/۱۲ کلاسهای دروس تربیت بدنی در کانون ورزشی جهادگران به آدرس بلوار آیت الله خامنه ای خیابان شهید بغدادی. خیابان شهید گمنام پشت فرهنگسرای امام علی(جنب بانک ملی شعبه آموزش و پرورش) برگزار خواهد شد.
**********

 

 
اطلاعیه مهم
دانشجویان محترم لطفا جهت شرکت در کلاس اندیشه اسلامی 1و2 و اطلاع از آخرین ساعات و تاریخها به برنامه دروس عمومی گروه خود مراجعه فرمایید
**********


برای دریافت برنامه تربت بدنی علوم انسانی 
اینجا کلیلک کنید
**********


برای دریافت برنامه تربت بدنی فنی و مهندسی
اینجا کلیلک کنید
**********کلیه کلاسهای استاد علیپور در مهرماه برگزار نمی شود و برنامه ایشان از آبان ماه طبق برنامه کلاسی اعلام شده واحد برنامه ریزی به قوت خود باقی خواهد ماند و کلاسهای جبرانی ایشان(مهرماه) متعاقبا اعلام می گردد.
**********


بيشتر