🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاسهای جبرانی استاد آقاجانی روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۶ به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
۱- حسابداری پیشرفته۱ ساعت۱۰/۳۰-۹
۲- حسابداری میانه۱ ساعت ۱۲/۱۵-۱۰/۴۵
https://sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاسهای جبرانی دروس حقوق اساسی2، حقوق اداری2 و حقوق اساسی 3 استاد گروسی روز دوشنبه مورخ 97/2/3 طبق برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
درس دانش خانواده و جمعیت استاد مطهری از این به بعد توسط استاد متقی زاده در همان ساعات برنامه کلاسی اعلام شده برگزار می شود و کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
https://sapp.ir/pnu.hashtgerd


جهت دریافت آخرین تغییرات برنامه های اعلام شده در حذف و اضافه اینجا کلیک کنید


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس مدیریت و بهره وری  رشته مدیرت از این پس با استاد سامانی پور در روزهای دوشنبه و از ساعت ۱۵/۴۵ الی ۱۷/۱۵  به تاریخهای ۹۶/۱۲/۷، ۹۶/۱۲/۲۱، ۹۷/۱/۲۰، ۹۷/۲/۳، ۹۷/۲/۱۷ برگزار خواهد شد.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما