نخبگان استان خوزستان
 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خوزستان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

18

7

5

10

5

-

2

2

12

-

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خوزستان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

1

1

1

2

-

1

7

5

-

-

-

-

-

18

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان خوزستان

نام و نام خانوادگی

رشته تحصلی

مرکز

عنوان

سارا فرشید پور

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

علی طحان

مدیریت بازرگانی

دزفول

مخترع

محمد تیریان

ادبیات انگلیسی

دزفول

مخترع

محمد سعید بچاری

شمی

اهواز

مخترع

پریسا بهوند یوسفی

مکانیک

امیدیه

مخترع

زهرا کاظمی

مدیریت

اهواز

مخترع

محمد امین حردانی

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

بهنام آل کج باف

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

مهسا حسینی

زیست

رامهرمز

مخترع

محمد حسن فایضی

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

الهام احمدی مخلص

کشاورزی

مسجد سلیمان

مخترع

شهلا شیرمردی

حقوق

مسجد سلیمان

پژوهشگر

محمد صادق دیا حسین

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

محسن مهدیان نسب

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

سجاد نجاتی

IT

ایذه

مخترع

فرزانه پیدنی

حقوق

دزفول

نخبه هنری

علی اشکوه

کامپیوتر

اهواز

مبتکر

معصومه ملک محمدی

شمی

خرمشهر

مخترع

محبوبه مهر اقایی

ادبیات فارسی

اهواز

مولف

حامد نقاشان

روانشناسی

عسلویه

مبتکر

محمد جلالی

زبان انگلیسی

اهواز

مولف

فاطمه نورکی

شوشتر

پژوهشگر

امین مولایی نژاد

اندیمشک

مولف

سمانه مظفری

اهواز

پژوهشگر

زهرا سمساری

علوم تربیتی

اهواز

مولف

احمد ناصری

اهواز

مبتکر

مرضیه باقریان

روانشناسی

عسلویه

پژوهشگر

 

بيشتر