اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور پیرانشهرردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ایمیل

لیست مقالات پژوهشی

1

دکتر لطیف پرتوی

علوم اجتماعی

Latif_partovi@yahoo.com

 

2

دکتر حمزه حاجی

الهیات

hamzehhaji@yahoo.com

 

3

آقای محمود هوشیار

جغرافیا

Hooshyar.ahmad@yahoo.com

 

4

آقای ارسلان رحمن نژاد

علوم تربیتی

 rahmannejad.arsalan@yahoo.com

 

5

آقای محمد اللهویردیان

علوم اجتماعی

M.allahverdyan@pnu.ac.ir

 

6

آقای یوسف صوفی

مدیریت اجرایی

Sofi.875@gmail.com

 

7

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما