علوم اجتماعی

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122215

پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122230

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122220

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122216

تعاون و رفاه اجتماعی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122258

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122219

مددکاری اجتماعی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122259

علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122260

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری (مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122218

روزنامه نگاری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122261

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122217

روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما