مهندسی صنایع

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131412

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

112215

مهندسی صنایع(مخصوص ورودیهای 86 الی 91)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

112211

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما