رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد مرکز کرمانشاه

 

علوم پایه
گروه شیمی :
*شیمی ګرایش شیمی آلی
گروه زیست شناسی :
*زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی
*زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
 
علوم انسانی
گروه علوم تربیتی :
*علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی
*برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی)
گروه جغرافیا :
*جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
*جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی
گروه مدیریت :
*مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
*مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
*مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
*مدیریت بازرگانی گرایش گرایش کارآفرینی
*مدیریت بازرگانی گرایش گرایش مدیریت استراتژیک
*مدیریت بازرگانی گرایش گرایش تجارت الکترونیک
*مدیریت بازرگانی گرایش گرایش بازرگانی داخلی

گروه تاریخ :
*تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
گروه عربی :
*زبان و ادبیات عربی ګرایش ادبیات عربی
گروه کتابداری :
*علم سنجی
*علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
*علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

اداره تحصیلات تکمیلی مرکز کرمانشاه
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما