آشنائي با كتابخانه مركز بجنورد و شرح وظايف آن مجموعه

كتابخانه :
كتابخانه دانشگاه پيام نور مركز بجنورد از سال 1369 همراه با تاسيس دانشگاه شروع به كار كرد.
هدف اصلي كتابخانه‌هايدانشگاهي گردآوري منابع علمي و آموزشي و اشاعه اطلاعات در جهت تقويت برنامه‌هايآموزشي، پژوهشي اين دانشگاه است.
وظايف كتابخانه:
  • گردآوري منابع علمي و چاپي و الكترونيكي
  • سازماندهي منابع علمي چاپي و الكترونيكي
  • اطلاع رساني به طرق مختلف
  • مكانيزه كردن فعاليت‌هاي كتابخانه‌اي جهت سرعت بخشيدن به ذخيره و بازيابي اطلاعات
  • آموزش مراجعين جهت استفاده صحيح و بهينه از مجموعه كتابخانه‌ها
 
 
انواع مدارك و اسناد:
 
مدارك كتابخانه شامل كتاب، مجلات، مواد ديداري شنيداري ، پايان نامه  ، مي باشد.
تعداد كتب فارسي، عربي و لاتين موجود در اين مركز 33 هزار جلد است كه حدود 32200 جلد آن كتب فارسي و عربي مي باشد و800 جلد آن كتابهاي لاتين است.
 مجلات در بخش نشريات كتابخانه نگهداري مي شود. تعداد عنوانهاي مجلات چاپي كتابخانه 50 عنوان است . 
كتابخانه از نرم‌افزار جامع كتابخانه با نام ”پارس آذرخش“ استفاده مي‌كند. سيستم جامع كتابخانه پارس آذرخش بسته نرم‌افزاري قدرتمندي است كه براي ذخيره و بازيابي اطلاعات مواد و منابع كتابي و غيركتابي، اعضاء‌ و خدمات فني و عمومي كتابخانه‌ها و مراكز اسناد طراحي شده است. در اكثر بخشهاي كتابخانه از اين برنامه استفاده مي‌شود .
بخشهاي مهم اين برنامه عبارتند از:
خدمات ورود و تصحيح اطلاعات مدارك،خدمات جستجو،خدمات ميز امانت.
بخش خدمات ورود و تصحيح اطلاعات مدارك شامل اطلاعات كتابشناختي كتاب، مجله، مقاله، نقشه، پايان‌نامه، اسناد و مدارك، مواد سمعي و بصري و ... مي‌باشد كه در حال حاضر اطلاعات اكثر منابع موجود در كتابخانه‌ مركزي وارد اين سيستم شده و از طريق رايانه‌هاي موجود در كتابخانه قابل بازيابي  مي‌باشند. خدمات جستجوي منابع ، از طريق شبكه داخلي كتابخانه بر روي تمام ايستگاههاي  رايانه‌اي قابل اجرا مي‌باشد و چند رايانه جهت استفاده مراجعان اختصاص يافته است.
 
بخش ها:
*      فراهم آوري
*     فهرست نويسي
*     بخش آماده سازي 
*      نشريات ادواري
*      گردش و امانت كتاب
 
فراهم آوري و انتخاب مواد:
 فرايند مجموعه سازي شامل انتخاب، سفارش، تهيه، ثبت، مبادله و اهداي منابع در اين بخش انجام مي شود. مجموعه كتابها و نشريات كتابخانه از طريق خريد، اهدا و مبادله فراهم مي شود. در اين راستا با توجه به سياستهاي كتابخانه و نياز سنجي از مراجعان كتابخانه و توجه به گروههاي آموزشي موجود در كتابخانه، منابع تهيه مي گردد. بخشي از كتابهاي لاتين، كتابهاي فارسي و نشريات مورد نياز كتابخانه از طريق نمايشگاههاي كتاب به ويزه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تهيه مي گردد. كار انتخاب و خريد كتاب و نشريات در اين بخش با نظارت رئيس كتابخانه ، كتابدار و اساتيد و اعضاء هيات علمي  انجام مي شود. ابزار انتخاب كتاب علاوه بر نقد و بررسيهاي كتاب و كتابشناسي هاي مختلف ،كاتالوگ هاي تخصصي  كارگزاران و ناشران است.
 سازماندهي مواد:
 
اين بخش وظيفه فهرست نويسي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي، عربي، انگليسي و ساير زبانها را بر عهده دارد.  مسئوليت فني وجين مجموعه كتابهاي چاپي و همكاري با بخش فراهم آوري كتابخانه براي شناسايي و تهيه منابع جديد از ديگر وظايف اين بخش است. فهرست نويسي كتابها در اين بخش بر اساس نظام رده بندي كتابخانه كنگره آمريكا و با استفاده از گسترش هاي رده بندي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود.
 
مهم ترين منابع مورد استفاده براي سازماندهي مجموعه كتابها در اين بخش عبارت است از:
 
                   *         سر عنوانهاي موضوعي فارسي
   *      فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان
   *       كتابشناسي ملي ايران(CD )
  *        گسترش هاي رده بندي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
 *        وب سايت كتابخانه ملي
   *       وب سايت كتابخانه كنگره امريكا
 
                                               
  بخش آماده سازي:
آماده‌سازي مجموعه كتابهاي فارسي، عربي، انگليسي و ساير زبانها را برعهده دارد.
 
بخش امانت  :
 اين بخش كار پذيرش عضو، گردش و امانت كتاب و خدمات مرجع را برعهده دارد. جستجوي كتاب در اين بخش از طريق 3رايانه مستقر در كتابخانه انجام مي شود. كتابخانه در حال حاضر داراي 3000 عضو مي باشد.
 
 عضويت در كتابخانه:
گروههاي زير مي توانند به عضويت كتابخانه پذيرفته شوند:
*        اعضاء هيات علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه  
*         استادان مدعو و دانشجويان ميهمان دائم با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشگاه
 
 بخشي از آئين نامه كتابخانه:
*    امانت كتاب فقط با ارائه كارت دانشجوئي ،كارت پرسنلي، كارت هيات علمي امكان پذير است.
مقاطع تحصيلي مختلف
تعداد كتاب
مدت امانت
كارشناسي
3
15روز
كارشناسي ارشد
6
 30 روز
اساتيد
6
30 روز
هيات علمي
10
120 روز
كارمند
6
 15روز
 
 
 
 
 
 
 
        مدت و   تعداد امانت كتاب در مقاطع مختلف به شرح زير اعلام مي گردد:
 *     كتابهاي رزرو شده قابل تمديد نمي باشد.
*    مدت نگهداري كتابهاي رزرو شده 3روز است.
*    كتاب فقط به صاحب كارت ، امانت داده مي شود.
*كتابهاي امانتي براي دانشجويان (كارشناسي و كارشناسي ارشد)به مدت يك بار و براي اساتيد ،كاركنان و اعضاي هيات علمي به مدت 2 بار قابل تمديد مي باشد.
مدارك لازم جهت عضويت:
دانشجويان مقطع كارشناسي
ارائه كارت دانشجويي دائم + تكميل فرم عضويت
دانشجويان تحصيلات تكميلي
ارائه كارت دانشجويي دائم + تكميل فرم عضويت
اعضاي هيات علمي
ارائه كارت هيات علمي+ تكميل فرم عضويت
كاركنان
ارائه كارت پرسنلي + تكميل فرم عضويت
اساتيد و دانشجويان ميهمان دائم
ارائه نامه از معاونت آموزشي + تكميل فرم عضويت
*در صورت تاخير دربازگشت كتاب ،فردمذكور ازامانت بردن كتاب محروم مي گردد وبا تكرار ديركرد، عضويت لغوخواهد شد.
*جريمه تاخير بازاي هر روز 1000 ريال مي باشدكه در زمان فارغ التحصيلي تسويه حساب خواهد شد.
 
تسويه حساب:
كليه دانشجويان موظف اند پس از فراغت از تحصيل و يا در صورت انصراف برگه تسويه از كتابخانه اخذ نمايند.اعضاء هيات علمي در صورت قطع رابطه استخدامي (استعفاء، انتقال) و كاركنان(استعفاء، انتقال) موظف به اخذ برگه تسويه حساب از كتابخانه مي باشند.
 
 رزرو كتاب:
در صورتي كه كتاب مورد درخواست متقاضي در امانت باشد متقاضي مي تواند در شبكه كتابخانه اقدام به رزرو كتاب نمايد.
  
جبران خسارت وارد شده به كتاب:
در صورت گم شدن كتاب، امانت گيرنده موظف است عين كتاب را خريداري و به كتابخانه بازگرداند و جريمه ديركرد را نيز بپردازد. در صورتي كه امانت گيرنده به  كتاب خسارت وارد نمايد(پاره شدن جلد يا صفحات، علامت گذاري و لك شدن آنها) به هر صورت و يا هر وسيله، موظف است مطابق نظر مسئول كتابخانه به جبران خسارت اقدام نمايد.
 
 
  بخش نشريات ادواري :
 اين بخش وظيفه شناسايي، ‌فهرست نويسي، نمايه سازي و آماده سازي مجموعه نشريات كتابخانه را بر عهده دارد. تعداد مجلات موجود در كتابخانه در حال حاضر 50 عنوان مجله فارسي و    1   عنوان مجله لاتين مي باشد.
 
 بخش مرجع :
 اين بخش داراي بيش از 700 جلد كتاب مرجع فارسي، عربي و لاتين مي باشد . حرف R  و م در بالاي رده به منظور كتاب مرجع مي باشد و كاربر براي مطالعه بايد به قسمت مرجع مراجعه نمايد.
 
  ساعت فعاليت كار كتابخانه:
 
 ساعت كار تمام بخشهاي كتابخانه و ارائه خدمات به دانشجويان و اساتيد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/7 صبح تا 30/14 بعدازظهر و پنج شنبه30/7الي30/13 مي باشد. سالن مطالعه خواهران و برادران از ساعت 30/7صبح تا 8 شب در تمام ايام هفته باز مي باشد