گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان


- برنامه ریزی و نظارت بر نیازسنجی آموزشی کارکنان

- ایجاد هماهنگی به منظور اجرای برنامه های کارآموزی کارکنان دانشگاه و اجرای طرحهای آموزش ضمن خدمت

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما