مأموریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت: گسترش و تعمیق ارتباط دانشگاه با جامعه به منظور ارتقاء توانمندیهای اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور و پاسخگویی به نیازهای علمی و تخصصی جامعه
نام گروه: ارتباط با صنعت
هدف گروه: ایجاد ارتباط مؤثر با بخش صنعت و خدمات به منظور انجام پژوهشهای توسعه‌ای و کاربردی اعضای هیئت‌علمی در راستای حل مشکلات جامعه
1- تهبه بانک اطلاعاتی از توانمندیها و قابلیت‌های اعضای علمی
1- گردآوری فرم شناسایی توانمندیهای اعضای هیئت‌علمی
2- تهیه بانک اطلاعاتی توانمندیها وقابلیت‌های اعضای هیئت‌علمی به تفکیک گروه ـ رشته و مراکز استانی
 
1- ایجاد بانک اطلاعاتی استانی از اعضای علمی و به روز کردن آن با شناسایی اولویت‌های پژوهشی در استان، معرفی توانمندیهای اعضای هیئت‌علمی در سطح استان و به روزسازی آن.
2- زمینه‌سازی و پیگیری اجرای پروژه‌های مرتبط با بخش صنعت
1- تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش ارتباط با صنعت (کارورزی، برون‌سپاری و...)
2- ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای صنعتی و شرکتها، سازمانها و دانشگاهها و شناسایی اولویتهای پژوهشی متناسب با بانک اطلاعاتی توانمندیها.
3-پیگیری جهت عقد تفاهم‌نامه‌های پژوهشی با سازمانها و بخش صنعت بر مبنای آیین‌نامه‌های مصوبه
4-انعکاس اولویتهای پژوهشی شناسایی شده به اعضای هیئت‌علمی علاقمند با توجه به نوع طرحها و توانمندیهای اعضا
5- پیگیری قراردادهای صنعتی منعقد شده بین اعضاء و بخش صنعت
6- پیگیری قراردادهای صنعتی منعقده بین دانشگاه وسایر نهادهای دولتی و غیردولتی
1-       عقد تفاهم‌نامه‌های پژوهشی با مراکز صنعتی استان با رعایت مصوبات سازمان مرکزی
2-       ایجاد ارتباط با اعضای هیئت علمی استان طی جلسات متناوب و انعکاس اولویتهای پژوهشی سازمانها و بخش صنعت به ایشان متناسب با شناسنامه توانمندیهایشان و پیگیری قراردادهای صنعتی منعقده بین اعضای هیئت‌علمی و بخش صنعت.
3-       ارائه گزارش از عملکرد اعضای علمی مرتبط با صنعت به سازمان مرکزی
4-       معرفی دانشجویان استان به مراکز صنعتی جهت کارورزی و تسهیل در روند همکاری مراکز با دانشجویان
5-       پیگیری توافق نامه‌های داخلی با عضو علمی برای انجام طرح پژوهشی واگذار شده از طرف سایر نهادها
3- ترویج همکاریهای بین‌ صنایع و دانشگاه
1-       انتشار بروشور یا پوستر
2-       برگزاری همایش، جشنواره یا گردهمایی مشترک با صنایع
3-       ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی بیرونی و معرفی نیروهای بالقوه علمی به اینگونه مراکز
4-       برگزاری نمایشگاههای مشترک با مراکز صنعتی
 
1- برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق در استان و ترغیب اعضا هیئت‌علمی و دستیاران به تحقیقات صنعتی
2- برگزاری نمایشگاه‌های مشترک با مراکز صنعتی در سطح استان
3- ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی در سطح استان و معرفی این مراکز به نیروی علمی در استان
4- استفاده مؤثر از توانمندیهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1- ارتباط با گروه همکاریهای دانشجویی تحصیلات تکمیلی به منظور تسهیل انجام پایان‌نامه‌های مرتبط با صنعت
2- ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در مورد طرحهای تحقیقاتی دانشجویی
3- ایجاد ارتباط بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی با بخش صنعت و پیگیری انعقاد قرارداد ایشان با بخش‌های صنعتی
1-       شناسایی توانمندیهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارتباط آنان با بخش صنعت
2-       حمایت از پایان‌نامه‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای و فنی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی صنعتی
3-       ایجاد زمینه مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت آشنایی با بخش صنعت و ترغیب ایشان به شرکت در فعالیتهای تحقیقاتی به نام دانشگاه


 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما