كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اهداف و برنامه ها

    ا
هداف  


1-     ارتقاء موقعیت دانشگاه در سطح ملی به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور

2-    افزایش دسترسی به آموزش عالی با تأکید بر توسعه آموزش های مجازی

3-    اسلامی کردن دانشگاه و ایجاد تحولات بنیادی با اجرای طرح های موثر فرهنگی

4-  توسعه دوره های آموزشی بویژه تحصیلات تکمیلی با تأکید بر افزایش اثربخشی آموزشهای دانشگاهی

5-    ارتقاء کیفیت و شیوه آموزش و نیز توسعه اخلاق علمی و حرفه ای در راستای پرورش همه جانبه دانش آموختگان دانشگاه

6-   ارتقاء منزلت علمی و اجتماعی دانشجویان و تأمین رفاه، سلامت و نشاط جسمی و روانی آنان در راستای احیاء هویت ملی و دینی و رشد خلاقیت های دانشجویی.

7-      حمایت از پژوهش های دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه فن آوریهای نوین

8-      افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور. 

9-      افزایش بهره وری و نظارت و ارزیابی مستمر در همه سطوح اجرایی، آموزشی و پژوهشی.

 توسعه و تنوع منابع مالی با استفاده از ظرفیت های گسترده دانشگاه مانند انجام فعالیت های پژوهشی به ویژه با مشارکت دانشجویان دوره های تکمیلی و نیز تبدیل دانش به محصول و فروش فناوری.


راهکارهای توسعه کمی دانشگاه پیام نور استان گیلان

 1-    راه اندازی دانشگاه پیام نور در بخش ها و شهرستان های با توانایی بالقوه

2-    ایجاد و گسترش رشته های جدید مطابق با نیاز های بومی، منطقه ای و ملی

3-    راه اندازی مراکز بین المللی و مرزی پیام نور در شهرستان بندر انزلی و آستارا و پذیرش دانشجوی بدون کنکور در این مراکز

4-    ایجاد دوره ها و مقاطع تحصیلی برای دانشگاه های حوزه مرزی در دو مرکز انزلی و آستارا

5-    ساخت واحداث ساختمان مراکز ، واحدها ،آزمایشگاهها و سالن های ورزشی ومساجد وسالن همایش

6-    پیگیری و راه اندازی دانشکده کشاورزی با توجه به شرایط جغرافیایی استان

7-    توسعه تجهیزات کارگاهی وآزمایشگاهی درمراکزوواحدها

 

 

راهکارهای توسعه کیفی دانشگاه پیام نور گیلان

1-    گسترش و ارتقاء دوره های تحصیلات تکمیلی

2-    جذب کادر علمی تمام وقت و ارتقای سطح علمی اساتید

3-    راه اندازی و پیگیری کمیته ساماندهی امور اعضای هیات علمی استان

4-    تشکیل مداوم جلسات شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان گیلان

5-    هویت بخشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی و اعتلای نام دانشگاه پیام نور در عرصه ملی

6-    ایجاد ارتباط و امضای تفاهم نامه های فرهنگی با سازمانها و موسسات آموزشی و فرهنگی

7-    انجام فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه موثر مطابق با تقویم فرهنگی دانشگاه

8-    راه اندازی حداقل دو مجله علمی پژوهشی در دانشگاه پیام نور 

9-    تلاش در جهت معرفی و شناسایی بهینه خدمات دانشگاه به عموم جامعه

10-ارائه خدمات آموزشی و دانشجویی مطلوب

11-تشکیل ستاد توسعه رشته های پر متقاضی متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی، تعاونی و اخذ مجوز های لازم جهت راه اندازی رشته های پر متقاضی و متناسب با شرایط اقلیمی

12-اقدام برای تهیه شناسنامه علمی و فرهنگی کلیه فارغ التحصیلان مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه

13-برنامه ریزی برای تقویت آموزش های ضمن خدمت کارکنان مراکز و واحدها در جهت رشد خلاقیت و بالابردن بهره وری نیروی اداری

14-اقدام جدی برای تدوین منشور اخلاقی جهت استفاده در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور گیلان

15-تشکیل و راه اندازی مجتمع فرهنگی و هنری ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان در سطح استان

ایجاد امکانات لازم جهت ادامه تحصیل  و ارتقای کارکنان دانشگاه