خبری - فرهنگی:  تقویم برنامه های طبیعت گردی بهار 97 دانشگاه پیام نور نجف آباد اعلام شد(به روز رسانی 97/1/26)
خبری - فرهنگی: بازدید کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد از باغ گلهای اصفهان- طبیعت گردی 22
خبری- فرهنگی: بازدید کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد از خانه مشروطه اصفهان- طبیعت گردی20به مناسبت دهه فجر
خبری- فرهنگی: بازدید کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد از آرامگاه صائب تبریزی و کمال الدین اسماعیل - طبیعت گردی 19 کارکنان به مناسبت دهه فجر
خبری - فرهنگی: کوه پیمایی کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت دهه فجر-طبیعت گردی 18
خبری- فرهنگی: هفدهمین برنامه طبیعت گردی کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد - چشمه افوس
فرهنگی - کارکنان: شانزدهمین طبیعت گردی کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد- حاشیه زاینده رود روستای چلوان
 خبری-فرهنگی: پانزدهمین طبیعت گردی دانشگاهیان  دانشگاه پیام نور  مرکز نجف آباد در منطقه کرد علیا
خبری-فرهنگی: جهاردهمین برنامه طبیعت گردی کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد در پادنای سمیرم
خبری-فرهنگی: سیزدهمین برنامه طبیعت گردی  کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت روز کارمند-غاریخی چما
خبری - فرهنگی: دوازدهمین برنامه طبیعت گردی کارکنان پیام نور نجف آباد
خبری-فرهنگی: یازدهمین برنامه طبیعت  گردی کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت هفته سلامت
خبری - فرهنگی:  دهمین برنامه طبیعت گردی - کوهپیمایی کارکنان و دانشجویان پیام نور نجف آباد در چهارمین روز طلیعه فجر انقلاب اسلامی
خبری-فرهنگی:نهمین برنامه طبیعت گردی  کارکنان پیام نور نجف آباد-نجف آباد شناسی
خبری- فرهنگی: هشتمین برنامه طبیعت گردی کارکنان مرکز نجف آباد-روستای آبادچی
خبری-فرهنگی: هفتمین برنامه طبیعت گردی آذرماه اعضای هیئت علمی و کارمندان (شاغل و بازنشسته) دانشگاه پیام نور نجف آباد
خبری- فرهنگی: ششمین برنامه طبیعت گردی مهرماه کارکنان پیام نور نجف آباد- تله کابین صفه
خبری- فرهنگی: پنجمین برنامه طبیعت گردی  تیرماه کارکنان مرکز نجف آباد- چشمه مرغاب
خبری-فرهنگی: چهارمین برنامه طبیعت گردی ،پیاده روی کارکنان خانواده دانشگاه پیام نور نجف آباد در حاشیه زاینده رود( پارک جنگلی ناژوان)
خبری- فرهنگی: سومین برنامه طبیعت گردی کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد در دشت لاله های واژگون
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما