متون عمومي

مدیر کتابخانه : فاضل بوستان ( مسئول راه اندازی )

تلفن تماس: 22455053

دور نگار: 22485142

 

رئیس اداره کتابخانه سنتی:  محمد صالح آبادی

تلفن  تماس:   22458227   -     2925

 

رئیس اداره نظارت بر کتابخانه های مراکز : طاهره عسکرزاده

تلفن تماس: 2231

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما