تحصیلات تکمیلی


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان مرکز تحصیلات تکمیلی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

5

2

2

3

33

20

98

-

12

2

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان نخبه مرکز تحصیلات تکمیلی از سال 85 -95

جمع کل

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

1

-

1

1

1

-

1

-

-

-

5

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته مرکز تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان

مرجان معصومی فرد

برنامه ریزی آموزشی

پژوهشگر

حمید رضا صالحی

حقوق خصوصی

پژوهشگر،مولف

منیره حداد حسن آبادی

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر و مترجم

مجتبی دلیر

روانشناسی عمومی

مولف و پژوهشگر

صدیقه بازرگان

برنامه ریزی آموزشی

مولف و پژوهشگر

اعظم فرمانی

روانشناسی

پژوهشگر

سید علیرضا لاجوردی

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

مینو سلسله

مدیریت دولتی

مولف و پژوهشگر

مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور

مولف و پژوهشگر

بهزاد رسول زاده

آموزش از راه دور

مولف و پژوهشگر

حسن فرج دنیوی

حقوق بین المللی

مولف و پژوهشگر

علی پیروی

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

یوسف محمد زاده

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

روح الله رضوی نژاد

فیزیک هسته ای

پژوهشگر

سید عیسی امینی

شیمی آلی

پژوهشگر

عبدالمهدی نصیر زاده

تربیت بدنی

مولف و پژوهشگر

علی قربانی

مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

عرفان نظر آهاری

زبان و ادبیات فارسی

مولف و پژوهشگر

محمد کرمانی

مدیریت دولتی

مولف و پژوهشگر

آصفه کرباسیون

ریاضی

پژوهشگر

سید عارف موسوی

برنامه ریزی روستایی

مترجم

الهه محبوب فریمانی

تاریخ

مولف و پژوهشگر

عبدالرحیم جهان آرا

برنامه ریزی آموزش از راه دور

مولف

حمید رضا کریمانپور

مدیریت

مخترع- مولف و پژوهشگر

حسین کماسی

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر و مولف

بهرام کرمی خواه

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

محسن میر حسینی

فیزیک هسته ای

مخترع

عبدالمهدی نصیر زاده

تربیت بدنی

مولف و پژوهشگر

علی سامانی

مدیریت دولتی

مولف و پژوهشگر

حسین عباسی اسفنجانی

مدیریت

مولف و پژوهشگر

سید محمود حسینی امیری

مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

علیرضا میدانچی

فیزیک

پژوهشگر

رضا نقدی

تاریخ

پژوهشگر

محمد رضا طوسی نصر آبادی

زبانشناسی

پژوهشگر

لیلا جلال آبادی

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

یوسف بهرامی

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

مجید اکبری

برنامه ریزی شهری           

پژوهشگر

سید یاسر حکیم دوست

برنامه ریزی روستایی

پژوهشگر

علی نعمتی

ریاضی

پژوهشگر

 

 

 

بيشتر