دستوالعمل آزمون پایانی
دریافت کروکی امتحانات


شماره صندلی
آزمون های الکترونیکی
آزمون های کاغذی

شیوه‌نامه جهت رفع مشکلات احتمالی در زمان برگزاری امتحانات
 
الف. مواردی که می‌بایست دانشجویان تا حد امکان به سؤالات پاسخ داده و پس از اتمام زمان آزمون، فرم اعتراض به سؤالات را از طریق سایت گلستان تکمیل نمایند:
۱. وجود اشتباه در تعداد گزینه‌های سؤالات
۲. وجود اشتباه در ترتیب گزینه‌های سؤالات
۳. وجود اشتباه یا نقص در متن یا مفهوم سؤالات
۴. وجود خطای تایپی در سؤالات
۵. تکرار شدن گزینه‌ها (البته ممکن است سؤال درست باشد اما گزینه‌های مشابه داشته باشد)
۶. عدم وجود پاسخ صحیح در گزینه‌ها
۷. ناخوانا بودن شکل یا نمودار موجود در متن سؤالات
۸. عدم وجود شکل، نمودار، جدول و یا سایر موارد موردنیاز در متن سؤالات
ب) مواردی که می‌بایست دانشجویان تا حد امکان به سؤالات پاسخگو بوده و استان نیز به گروه آزمون (بر اساس منطقه بندی اعلام‌شده)، اشکال موردنظر را اعلام نماید و درصورتی‌که در جلسه آزمون مشکل رفع نگردید دانشجویان اعتراض خود را به سؤالات از طریق گلستان اعلام نمایند:
۱) وجود سؤال یا گزینه‌های تکراری
۲) موردنیاز بودن کتاب قانون، جزوه، فرهنگ لغت و یا سایر موارد موردنیاز در متن سؤال در صورت عدم درج در سربرگ سؤالات یا نقص در جداول، اشکال، نمودارها و یا فرمول‌های موردنیاز انتهای کتاب
۴) عدم انطباق تعداد سؤالات اعلام‌شده در سربرگ سؤالات با تعداد سؤالات موجود
۵) تشابه سؤالات با سؤالات ترم‌های گذشته


 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما