تماس با دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت :
 دکتر مجید صفاری نیا      سرپرست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن:  22458318            22485217               23322318          داخلی  2318
 
 زهرا تدین        معاون دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن:  22485220               23322489          داخلی  2489
 
 فاطمه علاءالدینی        مسئول دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت / رئیس گروه ارتباط با صنعت
تلفن:   22458318               22485218               23322318          داخلی  2318
نمابر :  22458319
پست الکترونیک مدیریت:   re_scientific@pnu.ac.ir


 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما