ریاست استان


نام  و نام خانوادگی : صفی ا.. صفایی

سمت:  عضو هیئت علمی  دانشگاه پیام نور-مرکز همدان


رشته تحصیلی: دکتری علوم اجتماعی


email:safaei.s@pnu.ac.ir                                           

سوابق تحصیلی و آموزشی
لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1369
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه آزاد تهران مرکزی در سال 1366
دکتری علوم اجتماعی از دانشگاه پونا در هند
دریافت 5 لوح تقدیر و تشکر از ریاست عالی دانشگاه پیام نوردرسالهای 1377و1378و1379و1380و1381و1382
عضو کمیته انضباطی بدوی رسیدگی به تخلفات منطقه 6 درسال 1380و1381و1382
مسئول کارآفرینی در سال 1387
عضو شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان همدان 1387 تا کنون
عضو هیئت فنی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استانداری همدان
عضو انجمن صنفی کارفرمایی مجریان آموزش کارآفرینی کشور(وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)
عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور منطقه 6 در سال های 1380و1381و1382و1382
 
عناوین مقالات چاپ شده در مجلات ISC,ISI
Investigation on the subject trends of entrepreneurship articles in Iranian journals from 1982 to 2010-ISC
Measuring client satisfaction from family planning quality : case study of Iran-ISC
A study of sociological factors of superstitions-ISI
The rote of Non Government Organizations In Educations and Empowering .ISI
Effect of the internet on social capital.ISC ( world academy of science ،engineering and technology)
Investigation on the Impact of Entrepreneurship Education by Means of Computer on the Creativity of students.
    2013  Consideration of the entrepreneurship education in Iranian universities 
 
 
عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
 

بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط با خرافات مجله علمی و پژوهشی امنیت اجتماعی 1389

نظم و انضباط از منظر آموزه های اسلامی مجله علمی و پژوهشی نظم اجتماعی نیروی انتظامی 1390

تاثیر پذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی مجله علمی و پژوهشی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی 1390

بررسی گرایش موضوعی مقالات کارافرینی در نشریات ایران از آغاز سال 1370 تا پایان 1388:مجله پیک نور

بررسی نقش کارآفرینی در استقلال دانش آموختگان دانشگاهی

مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی(پلیس فرهنگ،نظم و امنیت)

مجموعه مقالات همایش ملی توسعه نهاوند

فهرست موضوعی کارآفرینی در نشریات جمهوری اسلامی ایران از سال 1370 تا پایان سال 1388

ارائه مقاله در اولین همایش ملی توانمند سازی و کار آفرینی روستایی ایران دی ماه سال 1393

رابطه سرمایه اجتماعی با جرم در بین افراد مجرم و غیر مجرم شهر یاسوج در مجله علمی پژوهشی رفاه اجنماعی

بررسی رابطه سازماندهی گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین خانواده های شاهد و غیر شاهد در

 استان همدان در سال 1393 (دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی ، علمی پژوهشی)

 شناسایی گذرگاه های ستادخیز و نقاط اسیب پذیر در ارائه خدمات سجلی در استان همدان- سازمان ثبت احوال کشور سال 1395
عناوین مقالات چاپ شده در همایش
نگاهی به ریشه های ادب فارسی در تاریخ و ادب فارسی در تاریخ و جغرافیای کشور ایران؛همایش مقاومت و ادبیات 1392
بررسی وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران همایش بین المللی تهران ،کارافرینی و خلاقیت 1391
بررسی دیدگاه اسلام به گردشگری همایش ملی توسعه گردشگری نهاوند 1390
نقش برنامه ریزی شهری در فضای کاربری شهر و کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی همایش ملی نظم و انضباط اجتماعی 1390
نقش تقوا در تربیت اسلامی از دیدگاه امام علی –همایش ملی دانشگاه بوعلی سینا همدان 1391
بررسی رابطه بین خواندن نماز و رعایت هنجارهای اجتماعی و انضباط اجتماعی سمینار سالانه ستاد اقامه نماز تهران 1387
موانع و راه کارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه همایش ملی ایثا ر و شهادت همدان 1389
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان استان همدان-همایش ملی مجله نامه اجتماعی و بهزیستی 1388
نوآوری در بیان حقوق زنان و مقایسه آن با کتب آسمانی- همایش دانشگاه آزاد همدان 1387
همایش منطقه ای نوآوری های قرآن کریم و مقایسه آن با سایر کتب آسمانی در سال 1387
مجموعه مقالات همایش نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت –جامع
بررسی و تاثیر مکانیزم جامع پذیری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بررسی نقش زنان در نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
مجموعه مقالات همایش آسیب های اجتماعی منطقه زاگرس جنوبی(انجمن جامعه شناسی ایران)
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در آموزش و توانمند سازی زنان در استان همدان
مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت(دانشگاه زنجان)
موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
بررسی دیدگاه اسلام به گردشگری و توسعه
نقش برنامه ریزی شهری و فضای کالبدی شهر و کاهش جرائم و افزایش امنیت اجتماعی
همایش نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا 1390
مجموعه مقالات "اولین همایش ملی نقش کارآفرینی در تحقق حماسه اقتصادی 1392"
بررسی گرایش به کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان در سال تحصیلی 1391
بررسی گرایش موضوعی مقالات کارآفرینی در نشریات ایران از آغاز سال 1370تا پایان 1388
همایش استانی ادب مقاومت پارسی 1392
نگاهی گذرا به جایگاه مقاومت در اسلام
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی –تهران 1393
بررسی پس رویدادی تاثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان
 
عناوین  کتب چاپ شده
نمایه جامع کارآفرینی
The Role of NGOS in education and empowering women in Iran
The Islamic Association of Iranian students in pune 8th December 2008 pune.india  
جامعه شناسی اوقات فراغت -منبع درسی دانشگاه پیام نور        
سوابق اجرایی

رییس دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه پیام نور (استان های همدان قزوین و مرکزی)

رییس دانشگاه پیام نور استان همدان از سال 1393 تاکنون

دبیر اجرایی اولین جشنواره کشوری کانون های فرهنگی اجتماعی و هنری (رویش) دانشگاه پیام نور در سال 1396

دبیر اجرایی همایش بین المللی میر سیدعلی همدانی در سال 1393

رییس اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال دانشگاه پیام نور در سال 1396

رییس دانشگاه پیام نور اسدآباد از سال 1376 تا 1383

مدیر نمونه مراکز و واحدهای منطقه 6(استانهای همدان،کردستان،کرمانشاه)در سال 1369

احداث ساختمان جدید التاسیس در اسدآباد در سال 1382

پیگیری و موفقیت در انتقال 4.5 هکتار زمین با بیش از 5000 متر مربع فضای مسکونی از آموزش و پرورش اسدآباد به

دانشگاه پیام نور

احداث آزمایشگاه منطقه ای در شهر اسدآباد برای رشته های علوم پایه که با حضور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری

وقت افتتاح گردید

برگزاری چندین همایش ملی و استانی در ارتباط با موضوع کارآفرینی

عضو انجمن صنفی کار فرمایی مجریان آموزش کارآفرینی ایران

مدیر گروه رشته علوم اجتماعی مرکز همدان

برگزیده نخستین همایش ملی "دانشجویان برگزیده جشنواره ها ، مخترعین،مولفین ، پژوهشگران و ممتازین عالی

 دانشگاه پیام نور 1388

هدایت ،جذب وتشویق فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور بالاخص دانشجویان صنایع در جهت استخدام در واحد های

صنعتی همدان با مشارکت و تعامل شرکت شهرکهای صنعتی همدان

دوره تربیت مربی کارآفرینی

جشنواره مخترعین مولفین پژوهشگران و ممتازین علمی دانشگاه پیام نور

جشنواره انتخاب ایده های برتر

عضوانجمن صنفی آ موزش کارآفرینی

دبیر همایش ارتباط دانشگاه با صنعت 5 دوره در 5 سال متوالی

  

 
 
دوره های گذرانده
شرکت در دوره آموزش مربی کارآفرینی دانشگاه کارآفرینی تهران بمدت سه ماه در سال 1391
گذراندن دو دوره آموزش زبان (4،5 ماهه)در سطح دوم و سوم با کسب نمره عالی در دانشگاه پونا
 
سوابق تدریس
تدریس دروس علوم اجتماعی از سال 1367 تا کنون در دانشگاه
سوابق ایثارگری
ایثارگری
برادر شهید
حضور داوطلبانه در جبه های حق علیه باطل  
 
طرح پژوهشی

ارزیابی نحوه سازماندهی گلزار شهدا و نقش آن در ترویج فرهنگ ایثارو شهادت از دیدگاه مردم استان همدان سال

1392با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی

عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نامگذاری فرزندان در استان همدان سال 1392 با همکاری سازمان ثبت احوال

بررسی نگرش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور به حجاب و عوامل اجتماعی مرتبط با آن سال 1393 

آسیب شناسی جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان و ارائه راهکارهای اجرای مقابله با آن  با همکاری سازمان ملی ورزش و جوانان

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان زندان های استان همدان کرمانشاه و کردستان بر اساس الگوی کرک پاتریک با همکاری سازمان زندان ها ( در حال اجرا)