آدرس پستی: استان کرمانشاه - شهرستان ثلاث باباجانی- شهر تازه آباد - ۵۰۰ متری میدان ورودی شهر میدان امام خمینی (ره ) - دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)  کد پستی : 6777113143 

تلفکس : 4۶۷۲۴۶۳۳-۰۸۳                                         تلفن ریاست: 46724631 - 083


بيشتر