كوچك يا بزرگ كردن بخش :.وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم  دانشگاه پیام نور ماهدشت
 
به منظوردریافت وام تحصیلی پس ازانتخاب واحد با در دست داشتن  مدارک درخواستی(فرمهای ذیل) به قسمت اموردانشجویی مراجعه نمایید.
قبل از مراجعه به دانشگاه دانشجو میبایست در سایت bp.swf.ir  ثبت نام نموده شماره پرونده دریافتی را به امور دانشجویی با مدارک فوق تحویل نماید.
  بدیهی است اختصاص وام تحصیلی منوط به تامین اعتبار ازسوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  خواهد بود.

 الف : مدارک مورد نیاز ضامن رسمی و پیمانی  (ضامن باز نشسته نامه کسر از حقوق)
1 - حکم کارگزینی (کپی )
2- کپی شناسنامه تمام صفحات
3- کپی کارت ملی
4- فرم محضر خانه
ب: مدارک مورد
 نیاز وام گیرنده
1-
  کپی شناسنامه تمام صفحات
2 -کپی کارت ملی
3- کپی کارت دانشجویی
4- پرینت انتخاب واحد
 
 
جهت دریافت فرم ها کلیک نمایید:
  فرم شماره 8                  فرم شماره 3        فرم شماره 1. 8  
 
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما