كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
کارکنان

مسئول امور جاری دانشگاه :
دکتر امیر حسام زعیم


مسئول آموزش:
جناب آقای آیت الله روستایی

مسئول امور اداری:
جناب آقای مصطفی محمدی

مسئول امور مالی :
جناب آقای محمد تقی غلامی پور

حسابدار:
جناب آقای محمد رضایی

دبیرخانه :
جناب آقای غلامعلی بمانعلی

مسئول امور فرهنگی و کارشناس رشته:
جناب آقای حسن قاسمی

مسئول امور دانش آموختگان:
سرکار خانم کاظمی

مسئول کتابخانه :
جناب آقای هادی ملک مکان

مسئول روابط عمومی و کارشناس رشته :
سرکار خانم زهرا دلاوری

کارشناس رشته :
جناب آقای علیرضا طیبی

کارپرداز:
جناب آقای سعید قربانی

انبار دار:
جناب آقای مهدی رنجبر

نگهبانان:
جناب آقای سعید خاکپور
جناب آقای رضا عباسی

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما