اعضای هیات علمی رشته های فنی و مهندسی پیام نور استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 حسن ریحانی همدانی مهندسی مدیریت پروژه همدان
2 ملیکا حامیان مهندسی کامپیوتر ملایر
3 ثنا صادقی مهندسی برق همدان
4 اکرم مهدوی پارسا مدیریت پروژه  همدان
5 بهاره افشین پور مهندسی کامپیوتر ملایر
6 ندا برزویی خرم آبادی مهندسی کامپیوتر بهار
7 امید جلیلیان مهندسی کامپیوتر همدان