نخبگان استان تهران

 

 

مرکز/

واحد

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان تهران

از سال 1384 - 1395

جمع کل

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

تهران شمال

-

4

12

19

19

4

-

1

2

-

-

-

61

تهران شرق

-

1

6

7

2

12

3

2

-

-

-

-

33

تهران جنوب

3

-

6

3

4

-

-

-

-

-

-

-

16

تهران غرب

1

3

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

10

دماوند

-

-

2

1

25

30

-

-

-

-

-

-

58

حسن اباد

-

7

-

13

15

5

6

-

-

-

-

-

46

شهر ری

-

-

1

-

-

3

-

2

1

-

-

-

7

پرند

-

1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

5

قرچک

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

3

شهریار

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

3

آبسرد

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

لواسانات

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

قصران

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ورامین

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

جمع کل

5

16

31

50

70

57

11

5

3

-

-

-

248

 

عنوان

تعداد.......... دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان تهران

 

مخترع

مبتکر

ابتکارات

تالیفات

مقالات

عناوین

توضیحات

 

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

تهران شمال

15

3

4

10

8

3

10

5

4

*

تهران شرق

12

3

5

15

17

47

48

7

17

**

تهران جنوب

6

-

-

12

-

2

3

2

-

تهران غرب

4

-

-

8

-

4

5

9

4

دماوند

5

3

4

-

-

-

-

4

2

***

حسن اباد

15

-

-

-

-

1

-

1

13

****

شهر ری

4

-

-

-

-

-

-

-

-

پرند

2

-

-

-

-

-

-

2

1

*****

قرچک

2

-

2

-

-

-

-

-

-

شهریار

1

1

1

-

-

1

-

2

-

آبسرد

1

-

-

-

-

-

-

-

-

لواسانات

1

-

-

-

-

-

-

-

-

قصران

1

-

-

-

-

-

-

-

-

پیشوا

-

-

-

1

-

-

-

-

-

ورامین

1

15

4

-

-

-

-

-

-

جمع کل

67

25

20

46

25

58

66

32

41

توضیحات : نام شرکت های دانشجویی در مراکز: * مرکز تهران شمال(شرکت ایندامین سایپا) – **مرکز تهران شرق(شرکت صنعت سلامت و شرکت سنگ آزمایی البرز) –** *مرکز دماوند(شرکت دانش بنیان آسیاموج چهارم) - ****مرکز حسن آباد (شرکت الکترونیک ساینا) – *****مرکز پرند(شرکت تراشه ساز طلوع)

 

0

 

1

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان تهران

نام و نام خانوادگی

واحد/ مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

شاهو کرمی

تهران جنوب

دانشجوی دکتری محیط زیست

مولف و پژوهشگر

مهربانو کاظمی

تهران شرق

ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشگر

سمیه عمرانی

تهران شرق

ارشد اقتصاد کشاورزی

پژوهشگر

محمد رضا وظیفه خواه عموم

تهران شمال

مهندسی برق  الکترونیک

مبتکر

مجید سعد آبادی

حسن آباد

تاریخ

مولف و پژوهشگر

مرتضی مفخمی

شهریار

مدیریت بازرگانی

مبتکر و کار آفرین

امید رضا قلی لالانی

تهران غرب

مدیریت بازرگانی

مخترع

سحر کوثری

تهران غرب

MBA

پژوهشگر

حسین صمدیار

تهران شرق

ارشد شیمی آلی

مولف و پژوهشگر

حسن خوشبخت

تهران جنوب

ارشد مدیریت آموزشی

مولف و مخترع

احسان نیکچه فراهانی

تهران غرب

حسابداری

مختراع

مریم حیدری

تهران جنوب

کتابداری

مخترع

سید محمد شجاع الساداتی

تهران غرب

ارشد MBA

پژوهشگر

شراره کامرانی

تهران غرب

علوم اجتماعی

مولف و نخبه هنری

مریم تقی زاده

تهران غرب

علوم سیاسی

نخبه قرانی

سینا حیدری

تهران شرق

شیمی

مخترع

علی اکبر جعفری

تهران شرق

ارشد بیو شیمی

پژوهشگر

محمد قربانپور دلاور

مرکز بین الملل

ارشد حقوق بین الملل

مولف

نرجس خاتون صفدری

تهران شمال

کامپیوتر

مخترع

محمد ناصر رضاییان

تهران شمال

مهندسی صنایع

مبتکر

رضا میرزا نژاد

تهران شمال

ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مبتکر و پژوهشگر

الهام معماریان

تهران شرق

شیمی کاربردی

مخترع

زهرا زاغری

تهران شرق

زیست شناسی

مخترع و پژوهشگر

حسن گودرزی

حسن آباد

مهندسی صنایع

مخترع

مجتبی خوش لهجه صدق

دماوند

آمار

مخترع

علی پور جعفر

تهران شرق

معماری

مبتکر و پژوهشکر

مریم خلیفه

قرچک

مهندسی صنایع

مخترع

نفیسه ملک نژآد

قرچک

مهندسی صنایع

مخترع

خلیل اسفندیاری

تهران غرب

مدیریت دولتی

مولف و پژوهشگر

احمد علی زاد اسکندر کلاچاهی

تهران جنوب

مدیریت آموزشی

مخترع

رامین حقیقی طلب

تهران شمال

مهندسی صنایع

مخترع

علیرضا مزرعتی قهرودی

تهران جنوب

حقوق

مولف

سید علی مهدوی

تهران شرق

مخترع

عطااله هرندی

تهران غرب

مدیریت بازرگانی

پژوهشگر و مبتکر

مرضیه و سمیه شفیعی

دماوند

ارشد مدیریتMBA

کارآفرین

محبوبه بدری پور

تهران جنوب

ارشد روانشناسی عمومی

هنرمند نقاش

محمد حسین دالوند

شهر ری

علوم کامپیوتر

مخترع

خیر الله عزیزی

تهران جنوب

ادبیات فارسی

مولف

خلیل پورابراهیم

تهران غرب

ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مخترع

ابوذر سیفی کلستان

تهران شمال

ارشد مهندسی صنایع

مخترع

محمد حسین رحیمی

تهران شرق

معماری

مبتکر و پژوهشگر

مجتبی نجاتی مقدم

تهران شمال

مهندسی صنایع

مخترع و پژوهشگر

امیر کشتی آرای

تهران شرق

شیمی

مخترع و پژوهشگر

فاطمه رضایی کمازانی

تهران غرب

حسابداری

مخترع

محمد رضا مستمع

ورامین

علوم کامپیوتر

مخترع

سیده اکرم اولیایی

تهران

صنایع دستی

مخترع

سید سعید رضاقلی

پرند

مهندسی صنایع

مخترع

امیر عباس رشوند

دماوند

مخترع

ابراهیم لطفی

تهران شمال

مهندسی صنایع

مخترع

علی اکبر شیر کوند

تهران شمال

ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مولف و پژوهشگر

مهناز مومنی

تهران جنوب

ارشد حقوق بین الملل

مولف و پژوهشگر

احسان احمدی

پیشوا

روانشناسی

مولف

حمید رضا زارع منش

شهر ری

مخترع

افسانه پردستان

پرند

مدیریت

مخترع

محمد حسن مصطفوی

دماوند

IT

مخترع

سمیرا مراثی

شهریار

پژوهشگر

محمد رضا هدایتی

شهریار

IT

مخترع

مرتضی مفخمی

شهریار

مدیریت بازرگانی

مخترع

امین چهاردوری

آبسرد

مخترع

فرحناز نقابت

تهران شرق

مخترع

شیرین عباس زاده کامرانی

قصران

سید محمد رضا هاشمی موسوی

تهران شمال

مخترع

بهرام علیزاده

حسن آباد

مهندسی صنایع

مخترع

مرتضی چمن ارا

حسن آباد

صنایع

مخترع

محمد رضا محترمی

حسن آباد

صنایع

مخترع

فروزان طاهری

تهران

مخترع

ناهید کاتبی

تهران

مخترع

لیلا جعفری

تهران

مخترع

الهه چزانی

تهران

مخترع

روح الله علی مددی

تهران شمال

مخترع

محمد علی موثر

تهران جنوب

حقوق

مخترع

محمد رضا شاهبداغی

تهران شمال

مخترع

سید ساسان پاکروان

تهران شمال

مخترع

بهار نظری

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

سید محمود ایزد پرست

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

سده فاطمه عزیزی

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

فاطمه بابایی

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

امیر صادقی

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

بهناز بلمکی

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

الهه پور اکبر اصفهانی

تهران شرق

زیست شناسی

پژوهشگر

مریم ملا باقری

تهران شمال

پژوهشگر

فاطمه خاکراه

تهران شرق

زمین شناسی

پژوهشگر

لیلا آذر بد

تهران شمال

پژوهشگر

علیرضا بگلری

تهران شمال

مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر

محمدرضا موهبت

تهران شمال

پژوهشگر

ساناز شفیعی

تهران شمال

پژوهشگر

سهیلا یغموری

شهر ری

ارشد - آموزش محیط زیست

پژوهشگر

مهری فیضی

تهران شرق

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

مولف

صبورا صالحی

تهران شرق

دکترا فیزیک

مولف

حسین احمدیان

تهران شرق

دکترا شیمی

اختراع

نیره جعفر بیگلو

تهران شرق

ارشد ریاضی

پژوهشگر

محمد سبزواری

تهران شرق

دکترا فیزیک

مولف و پژوهشکر

فیض محمد اربابی

تهران شرق

کارشناسی کشاورزی

کار افرین

سید علیزضا خیر خواه

تهران شرق

ارشد کشاورزی بیو تکنولوژی

مولف،پژوهشگر

فاطمه صیادی

تهران شرق

ارشد فیتوشیمی

مولف و مخترع

مصطفی ترکاشوند

تهران شرق

دکترا فیزیک

اخترع

محبوبه طالبی

تهران شرق

دکترا بیو شیمی

مولف و پژهشگر

محمد صادق مروی

تهران شرق

کارشناسی کشاورزی

تالیف

رقیه پد مرنگ

تهران شرق

ارشد اقتصاد کشاورزی

پژوهشگر

نیره اشرف رضایی

تهران شرق

ارشد بیوتکنوولوژی میکروبی

پژوهشگر

حسن قربانی نوده

تهران شرق

ارشد مهندسی محیط زیست

مولف و پژوهشگر

معصومه عرب شاهی

تهران شرق

ارشد بیو شیمی

پژوهشگر

حمیدرضا زارع منش

تهران شمال

مخترع

رضا عبدلی

تهران شمال

مخترع

رشید صادق الوعد

شهر ری

ارشد کامپیوتر

مخترع

مجید ضرابی راد

تهران شرق

زمین شناسی

مخترع

نسرین علیزاده

تهران شمال

ارشد مدیریت دانش

پژوهشگر

محمد غفاری

تهران شمال

ارشد کامپیوتر

پژوهشگر

محمد رضا امیدی

تهران شمال

ارشد مهندسی صنایع

مولف

مهسا براتی

تهران شمال

مهندسی پزشکی

مخترع

ژیلا احمدخانی

لواسانات

مخترع

صفورا عبدالله زاده

تهران شرق

معماری

پژوهشگر

فرزانه مهدیه

تهران جنوب

ارشد تربیت بدنی

پژوهشگر

محمدوریاخورده بینان

تهران شمال

مهندسی عمران

مخترع

مژگان عسگری

شهر ری

ارشد محیط زیست

پژوهشگر

مهدی خلقی

تهران شرق

زمین شناسی گرایش چینه و فسیل

مولف

جابر عسگری

حسن آباد

مخترع

امیر خسرو عبدالکریم خلجی

تهران شرق

زمین شناسی گرایش چینه و فسیل

مخترع

ملیحه طاهری

تهران جنو ب

ارشد زبان شناسی

پژوهشگر

امیر حسین نارنجی

تهران جنوب

حقوق

مخترع

احترام سادات توکلی

تهران جنوب

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

مولف

توحید ترقی خواه

تهران جنوب

اخلاق اسلامی

مخترع

محمد حسین اکبری

شهر ری

مدیریت بازرگانی

مخترع

زهرا حسینی

دماوند

مدیریت بازرگانی

مخترع

محمد یوسف زاده

دماوند

ارشدMBA

مخترع

مریم رستمی

حسن آباد

مدیریت پروژه

مخترع

آناشه رستملو

حسن آباد

مدیریت پروژه

مخترع

زهرا نوروزی

حسن آباد

مدیریت پروژه

مخترع

مرجان شکاری

حسن آباد

مدیریت پروژه

مخترع

افسانه ملکی

حسن آباد

مدیریت پروژه

مخترع

شیدا تاجداری

حسن آباد

مدیریت پروژه

مخترع

سعید قنبری

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

سعید جلمبادانی

شهر ری

کامپیوتر

مبتکر

مریم کمالی

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

فردوس صباغ

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

شیما تورانی

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

حسین غلامرضایی

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

سید احمد حسینی

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

علی اصغر کلاته

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

منصور مروسی

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

سید علیرضا نبیان

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

مرتضی روحی فرد

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

مجید فیض آبادی

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

مجید صفر نژاد

ورامین

کامپیوتر

مبتکر

سمانه باقری

تهران شرق

ارشد بیوتکنولوژی

پژوهشگر

فیروزه دست بلارکی

تهران شرق

محیط زیست

مخترع

علی قنبری

تهران جنوب

دانشجوی دکتری علوم تربیتی

پژوهشگر

یاسمن فرامرزی

تهران شمال

مهندسی پزشکی

مخترع

نسیم مقدم

تهران شمال

مهندسی پزشکی

مخترع

فاطمه جارلو

تهران شمال

مهندسی پزشکی

پژوهشگر

سعیده کاظمی

تهران شمال

مهندسی پزشکی

پژوهشگر

بهاره افشاری آقا جری

تهران شمال

مهندسی پزشکی

مخترع

سحر پور رنجبر

تهران شمال

مهندسی پزشکی

مخترع

فهیمه غنچه ای

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

مولف

شهلا بهاری

کرج

مدیریت اجرایی

پژوهشگر

محمد امین جرفی

تهران غرب

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

آزیتا رفعت دلیوند

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

مولف

سید محمد هادی حیدری

پردیس

منابع انسانی

مخترع

سجاد رضائی

تهران شمال

دکتری/مهندسی عمران

پژوهشگر

ابوذر پرهیزگاری

تهران شرق

دکتری/اقتصاد کشاورزی

پژوهشگر

لاله ابراهیمی

تهران شرق

ارشد/ بیوتکنولوژی میکروبی

پژوهشگر

مهدی کریمی

ری

ارشد/مدیریت

پژوهشگر

حمید حسینی

تهران غرب

ارشد/ مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

عیسی خوشوقت سویری

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر/برگزیده جشنواره حرکت

مریم سلاطی

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر

جواد زنگویی

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر

محبوبه زیانی

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر

پیمان حسوند

تهران جنوب

جغرافیا

پژوهشگر

سانازکریمی

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر/ برگزیده جشنواره حرکت

علیرضا کرمی

تهران غرب

ارشد/مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهشگر

فرید زندی

تهران غرب

ارشد مدیریت امور شهری

برگزیده جشنواره حرکت

عطیه جلالی فراهانی

تهران غرب

مدیریت رسانه

برگزیده جشنواره حرکت

امیر رضا کولیوند

تهران غرب

فناوری اطلاعات

برگزیده جشنواره حرکت

فرزانه صادقی

تهران غرب

علوم اجتماعی

برگزیده جشنواره حرکت

فرید گلریز

تهران غرب

علوم اجتماعی

برگزیده جشنواره حرکت

حامد توحیدی

تهران غرب

مدیریت رسانه

برگزیده جشنواره حرکت

 

بيشتر