*میان ترم بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 با استاد خانم مانیا کوه افکن مورخ 13/9/96 ساعت 30/8 برگزار می گردد.(تاآخر بخش 31 صفحه 92)

*میان ترم آشنایی با ادبیات معاصر ایران با استاد خانم مانیا کوه افکن مورخ 13/9/96 ساعت 15/14 برگزار می گردد.(تاآخر بخش 2 صفحه 118)

*میان ترم ترجمه متون سیاسی با استاد خانم مانیا کوه افکن مورخ 13/9/96 ساعت 10برگزار می گردد.(تاآخر درس 8)

*میان ترم خواندن متون مطبوعاتی با استاد خانم مانیا کوه افکن مورخ 13/9/96 ساعت 30/11برگزار می گردد.(تاآخر فصل 4)

*میان ترم ترجمه متون مطبوعاتی 2 با استاد خانم مانیا کوه افکن مورخ 29/8/96 ساعت 30/12برگزار می گردد.(تاآخر درس 8)

*میان ترم ترجمه متون ساده با استاد خانم مانیا کوه افکن مورخ 13/9/96 ساعت 30/11برگزار می گردد.(تاآخر درس 4)

*میان ترم درس خواندن ودرک مفاهیم 1 با استاد خانم زهره نصیری دهقان مورخ 25/9/96 درساعت کلاسی برگزار می گردد.

*امتحان پایان ترم بیان شفاهی داستان 1و2 با استاد آقای فرامرز بساوند مورخ 25/9/96 ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

*میان ترم ترجمه مکاتبات واسناد 1و2 وروش تدریس زبان انگلیسی با استاد خانم نوشین رحیمیان مورخ 26/9/96 ساعت 30/12 برگزار میگردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما