میان ترم دروس استاد خانم مانیا کوه افکن
به شرح ذیل می باشد:
1.ترجمه متون ساده تا اخر درس ٤ مورخ : دوشنبه ٣ اردیبهشت ٩٧ ساعت ٨.٣٠صبح


٢. ترجمه متون اقتصادی تا اخر درس ٨ مورخ ٣ اردیبهشت ٩٧ ساعت ١٠ صبح

٣. بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ٢ مورخ: ١٧ اردیبهشت ٩٧ ساعت ١١.٣٠ تا اخر بخش ٣١ صفحه ٩٢

٤. ترجمه متون سیاسی تا اخر درس ٨ مورخ ١٧ اردیبهشت ٩٧ ساعت ١٤

٥. خواندن متون مطبوعاتی تا اخر فصل ٤ مورخ : ١٧ اردیبهشت ٩٧ ساعت ١٥

*میان ترم درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 با استاد آقای فرامرز بساوند مورخ 01/02/97 کنسل می باشد.

*میان ترم ترجمه اسناد ومدارک 2 با استاد خانم نوشین رحیمیان مورخ 23/02/97 ساعت 9صبح برگزار می گردد.

*میان ترم بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 با استاد آقای فرامرز بساوند مورخ 22/02/97 ساعت 8صبح برگزار می گردد.

*میان ترم بیان شفاهی داستان2 با استاد آقای فرامرز بساوند مورخ 22/02/97 ساعت 30/9صبح برگزار می گردد.

*میان ترم بیان شفاهی داستان 1 با استادآقای دکتر حسین ابوالفتحی اصل مورخ 17/02/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد. (12درس اول کتاب بازگویی 2داستان وپرسش از جزئیات مهم داستانها)

*دانشجویانی که بهر دلیلی در آزمون بیان شفاهی داستان 1 نتوانستن شرکت کننددرتاریخ 24/02/97 درساعت کلاسی مجددا آزمون برگزار می گردد.(12درس اول کتاب وبازگویی خلاصه 2 داستان)
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما