رشته های  فعال در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه :

 

- مرکز کرمانشاه: زبان و ادبیات عربی، علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ، کتابداری-علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالی،  علم سنجی، زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی ، تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی  ، شیمی آلی ، جغرافیای روستایی گرایش مدیریت توسعه و مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی_ بین الملل_ مالی 

 

- مرکز اسلام آبادغرب: ریاضی محض گرایش آنالیز، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (برنامه ریزی کالبدی)

 

- مرکز جوانرود:  زبان و ادبیات عربی

 

- واحد روانسر: جغرافیای سیاسی گرایش شهری

-واحد پاوه: جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری

 

 

بيشتر