با سلام

جهت دسترسی به برنامه کلاسی نیمسال اول 94-93 بروی متن ذیل کلیک نمائید.

برنامه کلاسی دروس عملی رشته تربیت بدنی(برداران و خواهران)          برنامه کلاسی تربیت بدنی(تربیت بدنی1)و ورزش(تربیت بدنی2) کلیه رشته ها

برنامه کلاسی دروس تئوری رشته تربیت بدنی(برداران و خواهران)نیمسال اول 1394-1393

قابل توجه دانشجویانی که واحد پروژه دارند
دومین جلسه کلاس توجیهی در روز شنبه مورخ 11بهمن، ساعت12   در محل کلاس سوله برگزار خواهد شد.