مسؤول آموزش:

جناب آقای افشین سیفیکارشناسان آموزش:

سرکار خانم شهرزاد داروگر

کارشناس رشته شیمی محض

سرکار خانم اکرم ابراهیمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی: رشته های زبان شناسی همگانی، روان شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ریاضی محض(آنالیز) 

جناب آقای محسن باشام

کارشناس رشته های ریاضیات و کاربردها، الهیات و معارف اسلامی، علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار

جناب آقای ایوب پولادرگ

کارشناس رشته های زبان و ادبیات فارسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت دولتی، تاریخ، آب و هواشناسی

جناب آقای کیومرث جلیلیان

کارشناس رشته علوم تربیتی، علوم اجتماعی

جناب آقای کیومرث آرمند تراب

کارشناس رشته های زیست شناسی، مترجمی زبان انگلیسی، حسابداری

جناب آقای مرتضی زاهدی

کارشناس رشته های علوم اقتصادی و روان شناسی

جناب آقای بهروز فتاحی

کارشناس رشته های حقوق، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما