روانشناسی - مشاوره

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121728

روانشناسی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121723

روانشناسی عمومی(چندبخشی)(مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121710

روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

121717

مشاوره (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

121173

مشاوره و راهنمایی (مخصوص ورودیهای 95 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما