تلفن هاي داخلي كاركنان پيام نور مركز بجنورد :

ردیف

سمت- نام ونام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

voip

داخلی

ردیف

سمت - نام ونام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

voip

داخلی

 

1

حوزه ریاست

21

اداره آموزش وامتحانات

 

2

سرپرست دانشگاه  (خانم دکتر نصرتی)      

32297153

212

212

22

رئیس اداره آموزش وامتحانات (آقای عبدل آبادی)

22971793

202

202

 

3

دفترسرپرست مرکز

32296755

201

201

23

کارشناس برنامه ریزی

32296759

244 

244

 

4

معاونت آموزشی و پژوهشی

24

کارشناس پذیرش و ثبت نام (خانم غلامی)

32297175

 

253

 

5

مسئول نظارت و ارزیابی(آقای حلیمی )

32297089

227

275

25

کارشناس آموزش علوم پایه (خانم دلیر)

32297177

 

240

 

6

دبیر خانه مرکز (خانم کلابی )    

32297081

241 

241

26

کارشناس برنامه ریزی

 

 

7

رابط حراست (آقای جعفری )

32297086

218 

218

27

کارشناس آموزش  علوم انسانی

 

 

8

اموراداری ومالی

28

 کارشناس تحصیلات تکمیلی

32297088

256 

256

 

9

مسئول امور اداری (آقای جوینی )

32297081

220

220

29

کارشناس برنامه ریزی( آقای الهوردیزاده)

32297088

 

228

 

10

انبار

-

 221

221

30

 نمرات و امتحانات (خ رشید مقدم )

22971793

 255

255

 

11

کارپرداز

 

31

بایگانی

32297175

 295

295

 

12

کارگزینی (آقای مویدی )

-

 297

297

32

کارشناس گروه های آموزشی  (        )

32296759

 

243

 

13

آبدارخانه مرکز (دانشکده علوم پایه )

-

 

280

33

کارشناس برنامه ریزی (آقای شریعت منش)

32296759

 244

281

 

14

اپراتور(آقای پهلوان)

24-32296721

87-32297085

 

0و200

34

 

 

 

 

 

15

امور نقلیه (آقای جمشیدی )

 

 

264

35

 

 

 

 

 

16

عامل مالی (خانم برزگر )

32297176

249

249

36

اداره دانش آموختگان

 

17

انتظامات

32297429

222

222

37

آقای فردوسی

32297093

257

 

18

امور شهریه دانشجویی (آقای خرمی )

32297176

 207

207

38

رئیس اداره فارغ التحصیلان(خانم بهادری)

32297093

257

277

 

19

آبدارخانه ساختمان شهید محمد زاده (آقای الهی )

 

 

224

39

کارشناس فارغ التحصیلان(خانم ناصری)

32297093

300 

300

 

20

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

ردیف

سمت- نام ونام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

voip

داخلی

ردیف

سمت - نام ونام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

voip

داخلی

41

اداره فناوری واطلاعات

66

هیات علمی ( خانم اکبر پور)

32297195

 

237

42

رئیس اداره فناوری  (آقای مرتضوی)

208

208

67

هیأت علمی (مدیرگروه زبان و... آقای قدیمی)

32297195

 

258

43

کارشناس  فناوری (خانم دهنوی )

 

 231

231

68

هیأت علمی (آقای حلیمی)

32297194

 

275

44

کتابخانه -هسته مشاوره راهنمایی وروانشناختی ( خانم حمیدی )

32297178

210 

210

69

هیأت علمی (آقای وطن دوست)

32297195

 

260

45

 

 

226

70

هیأت علمی (آقای مسعودی فرد)

32297194

 

261

46

آزمایشگاها

71

هیأت علمی ( خانم تاتاری)

32297194

 

262

47

کارشناسان آزمایشگاه ()

32296759

 239

239

72

هیأت علمی   (خانم فدایی)

32297194

 

263

48

کارشناس آزمایشگاه ( خ پویان مهر )

 

234 

234

73

هیأت علمی ( مدیرگروه کشاورزی -آقای آروین)

32297194

 

265

49

آزمایشگاه  فیزیک

 

 

235

74

هیأت علمی (خانم نصرتی)

22971953

 

266

50

آزمایشگاه تحقیقات

 

 

236

75

هیأت علمی (مدیر گروه فنی ومهندسی -خانم سلطانیان)

32297194

 

269

51

آزمایشگاه  شیمی علوم پایه

 

 

237

76

هیأت علمی (آقای آدینه کلات)

32297194

 

246

52

 

 

 

 

77

هیأت علمی (مدیر گروه حسابداری و اقتصاد ،-آقای جوادی)

32297194

 

205

53

اداره دانشجویی وفرهنگی

78

هیأت علمی (آقای رمضانی)

32297091

 

290

54

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی  (آقای زنده دل)

32297091

204

204

79

هیأت علمی ( آقای صدری)

 

32297194

 

259

55

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه

32297091

 213

213

80

هیأت علمی ( آقای شهاب الملک)

32297194

 

292

56

کارشناس اموردانشجویی ، وام و معافیت تحصیلی (آقای ابراهیمی )

32297091

278 

278

81

هیأت علمی  (آقای ارجمندزاده)

32297195

 

293

57

مدیریت سالن ورزشی (آقای بجنوردی)

 

289 

289

82

هیأت علمی ( خانم نداف)

32297195

 

294

58

 

 

 

 

83

هیات علمی(آقای اصغری )

32297195

 

247

59

هیأت علمی

84

دفتر نمایندگی نهاد رهبری و ...

60

هیأت علمی ( آقای طیبی نسب)

32297195

 

206

85

دفترنهاد رهبری (حاجی آقا فرزانه )

32297083

 

282

61

هیأت علمی (آقای جهانگیریی)

 

32297194

 

285

86

دفتر نهاد رهبری (مسئول دفتر )

 

 283

283

62

هیأت علمی (خانم جلالی)

32297194

 

214

87

معاون دفتر نهاد(حاجی آقا رحیمی)

32297083

 

223

63

هیأت علمی (مدیرگروه علوم تربیتی و روانشناسی-آقای مفاخری )

32297194

 

215

88

بسیج برادران

 

 

267

64

هیات علمی (آقای ناهید)

32297195

 

216

89

بسیج خواهران

 

 

268

65

هیأت علمی ( مدیر گروه علوم اجتماعی-آقای اونق)

32297194

 

217

90

تایپ و تکثیر

 

 

276

 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما