رزرو اینترنتی غذا فعال گردیده است

دانشجویان جهت فعال سازی کارت تغذیه در ترم اول 97-96 نام و نام خانوادگی، شماره کارت تغذیه، خود را به شماره 09014550137 از طریق تلگرام ارسال نمایند

نمونه ارسالی:

نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی: 
کد ملی:         

شماره  پشت کارت دانشجویی:
شماره تلفن همراه:

فقط به درخواست هایی که در سیستم اتوماسیون تغذیه ثبت شده باشند ترتیب اثر داده می شود
---------------------------------------------
*قابل توجه دانشجویانی که برای کارت دانشجویی ثبت نام کرده اند و هزینه پرداخت نموده اند و هنوز کارت دانشجویی آنها صادر نشده است *

این دانشجویان برای اینکه بتوانند رزرو غذا نمایند مشخصات خود را به شماره 09014550137 از طریق تلگرام ارسال نمایند
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
کد ملی:
رشته:
شماره موبایل:
تذکر: ژتون غذا فقط برای کسانی که مبلغ کارت دانشجویی خود را به انتشارات و یا دفتر ثبت نام جدیدالورودها داده باشند فعال می گردد
--------------------------------------------------
قابل توجه دانشجویان گرامی

 هر روز تا ساعت 19 می توانید غذا جهت فردا و روزهای بعد خود رزرو یا حذف نمائید قیمت هر وعده 11.000 ریال می باشد.

 1-دانشگاه مجاز است از هر دانشجو در صورت رزرو کردن غذا و دریافت نکردن آن حداکثر 5 بار در ماه  معادل 60.000 ریال جریمه نموده و این مبلغ را از اعتبار دانشجو کسر نماید.

2-بابت ژتون فراموشی مبلغ 5.000 ریال  گرفته می شود . تعداد مجاز استفاده از ژتون فراموشی حداکثر 5 بار در ماه خواهد بود و بعد از آن قیمت تمام شده دریافت خواهد شد.

 3-قیمت ژتون روز فروش 50.000 ریال می باشد. این ژتون ها در صورت وجود غذای مازاد و در ساعات پایانی توزیع غذا(ساعت 13:15 به بعد) به دانشجو ارائه خواهد شد.

4. حداقل افزایش اعتبار 50.000 (پنجاه هزار) ریال می باشد.

 

تذکر مهم: کارت تغذیه در پایان تحصیل باید به مسئول اتوماسیون تغذیه تحویل و  مبلغ باقیمانده شارژ تسویه گردد

(دانشجویانی که کارت دانشجویی آنان الکترونیکی است در صورتی که هنوز ژتون غذای آن را فعال نکرده اند باید اصل کارت دانشجویی خود را جهت فعال شدن به آقای هاشمی در انتظامات تحویل دهند تا بتوانند ژتون غذا رزرو نمایند )

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما