آدرس : تهران ،مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت ، خیابابن نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، ساختمان شهید امین نوری، طبقه اول، اداره کل آموزش