*میان ترم تاریخ وفرهنگ تمدن اسلامی با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار مورخ 29/02/97 ساعت 10 صبح تا آخربخش هفتم برگزار می گردد.

*میان ترم دروس استاد آقای میرحبیب طباطبایی کلیه دروس درساعت کلاسی مورخ 19/02/97 برگزار می گردد.

-انقلاب اسلامی ایران فصول 1-3-5

-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5-6-7-8

-اندیشه سیاسی امام خمینی 1-3-5


*میان ترم اخلاق اسلامی همه گروهها با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 19/02/97ساعت 9تا فصل پنجم آشنایی با برخی ازرذایل برگزار می گردد.

*میان ترم آیین زندگی همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 19/02/97ساعت 30/8تا فصل هفتم  اخلاق سیاست برگزار می گردد.

*میان ترم تفسیر موضوعی نهج البلاغه همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 18/02/97 ساعت 30/9تافصل ششم برگزار می گردد.

*میان ترم تفسیر موضوعی قرآن همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 18/02/97ساعت 9تا جهان های دیگر برگزار می گردد.

*میان ترم دانش خانواده همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 25/02/97ساعت 30/14تا فصل ششم -جمعیت برگزار می گردد.

*میان ترم فلسفه اخلاق  همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 18/02/97ساعت 10تا فصل ششم   برگزار می گردد.


*میان ترم اندیشه اسلامی 1و2 با استاد خانم عشرت رنجبرمورخ 27/2/97 درساعت کلاسی برگزار می گردد.اندیشه اسلامی 1 تافصل شرواندیشه اسلامی 2 تافصل 2و3

*میان ترم درس ارزشهای دفاع مقدس با استاد آقای احمد مسکینی مورخ 22/02/97 در ساعت کلاسی برگزار می گردد .فصول حذف شده 2-6-7-11-16-17-18
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما