*میان ترم تاریخ وفرهنگ تمدن اسلامی با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز شنبه مورخ 11/9/96 ساعت 30/11-10 برگزارمیگردد.(تا آخر فصل هفتم)

میان ترم انقلاب اسلامی ایران با استاد آقای میرحبیب طباطبایی  ازفصلهای اول،سوم،پنجم مورخ 24/8/1396درساعت کلاسی برگزار می گردد**

*میان ترم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استاد آقای میرحبیب طباطبایی ازفصلهای پنجم،ششم،هفتم،هشتم مورخ 24/8/1396درساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با استاد آقای میر حبیب طباطبایی ازفصول اول،سوم،پنجم مورخ 24/8/1396درساعت کلاسی

 برگزار می گردد.

*میان ترم فلسفه اخلاق همه گروهها با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 30/8 تا فصل ششم برگزار می گردد.

*میان ترم اخلاق اسلامی همه گروهها با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 9تا فصل پنجم برگزار می گردد.

*میان ترم آیین زندگی همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 30/9تا فصل هفتم برگزار می گردد.

*میان ترم تفسیر موضوعی نهج البلاغه همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 10تافصل ششم برگزار می گردد.

*میان ترم تفسیر موضوعی قرآن همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 30/10 تا جهان های دیگر برگزار می گردد.

*میان ترم دانش خانواده همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 28/9/96 ساعت 30/9تا فصل ششم -جمعیت برگزار می گردد.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما