شماره تماس مسئولان آموزش مراکز و واحدهای استان

ردیف نام و نام خانوادگی مرکز شماره
1 مرتضی بیات همدان 08132542373
2 فیروز سرابی اسدآباد 08133116798
3 مهین عسگری رزن 08136224690
4 حمید زارعی کبودراهنگ 08135225447
5 رحیم مالمیر تویسرکان 08134926001
6 کیومرث حاتمی کیا ملایر 08133351005
7 وحید یلفانی بهار 08134509253
8 محمد چهارده چلیکی قهاوند 08138463050
9 روح اله پناه آبادی فامنین 08136826830
10 شهرزاد صارمی نهاوند 08133271260
11 رضا نعمتی مفرح دمق 08136424935
12 مدینه محمدزاده صالح آباد 08134624407
13 لیلا فرامرزی لالجین 08134528380
14 مجید رضایی قروه 08136465920