گروه تشکیلات و نیروی انسانی

« شرح وظایف گروه تشکیلات و نیروی انسانی»
-          نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات دانشگاه
-          ارایه نظرات مشورتی در خصوص مسائل تشکیلاتی
-          مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار درآنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
-          انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
-          مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
-          تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ( تشکیلاتی ) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسوولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
-          مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع
-          بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
-          انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما