كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

آزمون 
 به اطلاع می رساند  امتحان میان ترم  کلیه دروس استاد اوضاعی  در جلسه آخر مربوط به هر درس در ساعت  کلاسی خود  برگزار خواهد شد.

به اطلاع می رساند آزمون عملی درس بیان معماری 2 با استاد لرکی یکشنبه 31 اردیبهشت ساعت 11 برگزار می گردد.

امتحان میان ترم استاد بهنام

میانترم ارزیابی کار و زمان: ٢٧ اردیبهشت ساعت ١٠

میانترم کنترل کیفیت آماری: ٢٧ اردیبهشت ساعت ١٤

امتحان عملی کاربرد کامپیوتر: ٢٨ اردیبهشت ساعت ٨

.     

  امتحان میان ترم استادخدا بنده لو

  آ زمون پایان ترم و عملی آزمایشگاه کامپیوتر در تاریخ 28/02/1396  در ساعت خود کلاس

  امتحان میان ترم استادکریمیان

تاریخ و زمان برگزاری آزمون 26درس فیزیک 2 اردیبهشت ماه 96 راس ساعت 14:00

امتحان میان ترم استاد اوساطی

درس برنامه ریزی تولید مورخ 27/2/96 برگزار خواهد شد.             

 

امتحان میان ترم استاد جان محمد لو
امتحان میان ترم واحد مدیریت تحول سازمانی و واحدمدیریت تطبیقی روز پنجشنبه مورخ 96/2/28 برگزار خواهد شد.
 
زمان امتحان میان ترم درس حقوق(۲)استاد فیض روز دوشنبه 18اردیبهشت در ساعت کلاسی خود و تا صفحه100کتاب میباشد

آزمون عملی و میان ترم درس پزشکی قانونی  با استاد آذرنوش شنبه  30 اردیبهشت  ساعت 13 برگزار می گردد. لازم به ذکر است این آزمون به هیچ عنوان تکرار نخواهد شد.

آزمون میان ترم درس فیزیولوژی اعصاب و غدد چهارشنبه 27 اردیبهشت ساعت 13 برگزار خواهد شد.

به اطلاع می رساند  امتحان میان ترم دروس استاد اسدی به شرح ذیل می باشد:  

-گرافیک تا آخر فصل 6 در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت

-تحلیل و طراحی سیستم تا آخر فصل 7 روز چهارشنیه مورخ 20 اردیبهشت

-مدیریت کنترل پروژه تا آخر فصل 7 در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت

-اصول و مبانی مدیریت کل کتاب در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت

برنامه میان ترم دروس  استاد جوادی ؛ دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی

ساعت
منبع
تاریخ
نام درس
14
از ابتدای کتاب تا صفحه 100
19/2/96
روانشناسی اجتماعی
30/11
از ابتدای کتاب تا صفحه 114
19/2/96
جامعه شناسی آموزش و پرورش
9 صبح
از ابتدای کتاب تا صفحه 93
19/2/96
آمار توصیفی
16
ده ( 10 ) فصل اول کتاب
19/2/96
مبانی جامعه شناسی

امتحان میان ترم استاد شعبانی
دروس معادلات دیفرانسیل، روشهای محاسبات عددی ، آنالیز عددی و ریاضی 2 از ص 15 تا آخر فصل 3 در تاریخ 26/2/96 از ساعت 14 الی 17 بر گزار خواهد شد.


درس تجارت الکترونیک 2 در تاریخ 12 اردیبهشت   3 فصل اول  بصورت تستی/ امتحان عملی نیز در همان روز گرفته خواهد شد

درس تجارت الکترونیک 1 در تاریخ 12 اردیبهشت                               3 فصل اول بصورت تستی

درس سیستم اطلاعات مدیریت (رشته مدیریت دولتی) در تاریخ 12 اردیبهشت                  3 فصل اول بخش اول و فصل دوم   بخش دوم  بصورت تشریحی

درس سیستم اطلاعات مدیریت (رشته مدیریت بازرگانی)  در تاریخ 12 اردیبهشت            4 فصل اول       بصورت تشریحی

 

قابل توجه دانشجویان رشته معماری(جلسه دفاع) :

   جلسه دفاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال 3951  واحد طرح نهایی خود را اخذ نموده اند روز دوشنبه 22 خرداد 96 ساعت  10 صبح می باشد. شایسته است دانشجویان یک ساعت قبل از شروع جهت آماده نمودن مقدمات جلسه دفاع در دانشگاه حضور داشته باشند.شایان ذکر است عدم حضور در این جلسات به منزله غیبت محسوب گردیده و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. دانشجویانی که در نیمسال 3952 این واحد را اخذ نموده اند در صورتی که آماده دفاع از طرح خود باشند می توانند جهت هماهنگی تا تاریخ 13 اردیبهشت به خانم فرهنگ  واحد برنامه ریزی مراجعه نمایند.

آزمون های میان ترم دروس الکترونیکی در سامانه مدیریت یادگیری (lms) در حال برگزاری می باشد . به اطلاع کلیه دانشجویان دروس بدون منبع والکترونیکی
می رساند تا در زمان اعلام شده در آزمون های مربوطه شرکت نمایند .
 امتحان میان ترم دوروس مهندسی اینترنت و مهندسی فناوری اطلاعات 1 با استاد اسدی سه شنبه 29 فروردین ساعت 11.30 برگزار خواهد شد

اطلاعیه میان ترم استاد مطهر نژاد

درس تفسیر موضوعی قران مورخ 18/2/96 

 

اطلاعیه امتحان میان ترم استاد متقی زاده

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحان میان ترم دروس معارفی هر درس در جلسه آخر همان درس برگزارخواهد شد.و به هیچ عنوان مجددا برگزار نخواهد شد.

زمان برگزاری امتحانات میان ترم استاد صائب دوست

 

توضیحات

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

نام درس

ردیف

فصل اول تا چهارم

کتاب بودجه ریزی عملیاتی (در نظریه و عمل)

9-8

12/2/96

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

1

فصل اول تا هفتم

10-9

12/2/96

مدیریت اسلامی پیشرفته

2

فصل اول تا سوم

11-10

12/2/96

کارآفرینی

3

فصل اول تا چهارم

12-11

12/2/96

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

4

فصل اول تا ششم

13-12

12/2/96

مدیریت تولید

5

 

_1- درس بزهکاری اطفال گروه حقوق قضایی مورخ 96/01/30 (سی­ ام فروردین ماه) ساعت 10

از ابتدای کتاب تا انتهای ص 78 (پایان فصل دوم از بخش اول)

2- حقوق جزای عمومی اسلام مورخ 96/01/30 (سی­ ام فروردین ماه) در ساعت کلاسی (ساعت 8)

از ابتدای کتاب تا پایان فصل اول 

برنامه آزمون میان ترم استاد لعل رحمتی

نام درس

تاریخ

ساعت

توضیحات

مدیریت تعاونیها

12/2/96

8:00

فصل 1و2

سیر اندیشه های سیاسی

12/2/96

9:30

فصل 1و2و3

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

12/2/96

11:15

فصل 1و2و3

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

26/2/96

13:00

فصل 1و2و3

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

26/2/96

15:00

فصل 1و2و3


  امتحان میان ترم استاد  خزامی پور

"تاریخ امتحان میان ترم درس فیزیک 1 با کدهای درسی 01_094_13_11. و 01_101_13_11 در روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 10 صبح ونیز امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 1 با کدهای درسی 01_102_13_11 و01_096_13_11  در تاریخ 96/2/21 ساعت 8 صبح خواهد بود. بدیهی است عدم شرکت دانشجو در جلسه امتحان به منزله نداشتن نمره میان ترم در درس فیزیک1 و نمره پایان ترم در درس آزمایشگاه فیزیک 1 می باشد

  امتحان میان ترم استاد  خدا بنده لو

درس برنامه سازی پیشرفته C  مورخ 7/2/96 برگزار خواهد شد.

  امتحان میان ترم استاد  بهادر خانی

1-      درس حقوق بین الملل خصوصی 2      مورخ 11/2/96 ساعت 30/8 

2-      درس سازمانهای بین المللی         مورخ 11/2/96 ساعت 10   

  امتحان میان ترم استاد  جولایی

_1درس مدیریت پروژه فصل۱٬۲،۵٬۶
۲_درس مدیریت تولید ۱٬۲٬۳،۴
۳_درس سیستم های خرید وانبارداری فصل ۱٬۲٬۳٬۴٬۵


  امتحان میان ترم استاد بهادر خانی


1- آزمون میان ترم درس حقوق بشر در اسلام  روز دوشنبه مورخه 28 فروردین ساعت 12 برگزار می گردد.


اطلاعیه  امتحان استاد ولیان


ساختمان داده  6 اردیبهشت فصل 1 تا 5
سیستم عامل 20 اردیبهشت  فصل 5 تا 9
نظریه زبانها 13 اردیبهشت  فصل 1 تا 6

اطلاعیه امتحان استاد مومنی

 - درس  مدیریت استراتژیک :  1396/2/12 ، فصول 2و3و4 (در محل  کلاس وسر ساعت 14)

2- درس  مبانی کارآفرینی:  1396/2/12،تا انتهای فصل دوم  (در محل کلاس وسر ساعت کلاسی)

3-درس مدیریت منابع انسانی : 1396/2/26 ،تا انتهای فصل پنجم  ( در محل کلاس و سر ساعت کلاسی)

 قابل توجه همه ی دانشجویان  : بدیهی است ارائه هرگونه تحقیق یا پروژه از طرف دانشجویان کنسل می باشد.

اطلاعیه  امتحان استاد خامنه


1- مدیریت نگهداری و تعمیرات 96/01/14

2- مدیریت و کنترل پروژه 96/01/21

3- طرح ریزی واحدهای صنعتی 96/01/14

4- کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 96/01/14اطلاعیه  امتحان استاد چمنی

به استحضار می رساند که امتحان میان ترم آمار و احتمالات مهندسی و تحقیق در عملیات 2 در روز سه شنبه 29 فروردین96 در ساعات کلاسی برگزار می گردد.

زبان تخصصی 1 حسابداری   12/2/96

زبان تخصصی 2 حسابداری 12/2/96

زبان اقتصاد و مدیریت 12/2/96

زبان تخصصی 1 دولتی 15/1/96

زبان تخصصی 2 دولتی 26/2/96

زبان تخصصی 3 دولتی 15/1/96

زبان تخصصی 2 بازرگانی 26/2/96

زبان تخصصی 2 صنعتی 26/2/96


اطلاعیه  امتحان استاد متقی زاده

درس اندیشه 1 و 2 جلسه آخر نصف کتاب در تاریخ 16/01/96

 

برنامه امتحان میانترم  استا اشرفی  (29 فروردین 96) در ساعت کلاس

فرایند های تولید تا آخر فصل 8

کارآفرینی همه سرفصل ها

تاسیسات  تا اخر فصل 10

تهویه تا آخر فصل 4

ماشین ابزار تا آخر فصل 8

 

میان ترم درس روان سنجی با استاد صفری سه شنبه 22/1/96 در ساعت کلاسی برگزار خواهد شد.

 امتحان میان ترم دروس استاد آقاصفری به شرح ذیل می باشد:

1-درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس تاریخ 16 اردیبهشت 1396

2-قصه گویی و نمایش خلاق  19 فروردین 1396

3-فارسی عمومی 16 اردیبهشت 1396

 امتحان میان ترم کلیه  دروس استاد روح الدین افتخاری  درجلسه آخر هر درس برگزار خواهد شد. و دانشجویان می بایست مطابق با ساعت و گروه انتخابی خود جهت امتحان میان ترم حضور داشته باشند.

 تاریخ آزمون میان ترم دروس استاد گروسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت

توضیحات

1

حقوق اساسی 1

18/2/96

همان ساعت درسی

از فصل اول تا پایان فصل ششم

2

حقوق اساسی 2

18/2/96

همان ساعت درسی

از اول تا پایان قوه مقننه

3

حقوق اداری1

18/2/96

همان ساعت درسی

از اول تا ابتدای فصل چهارم نظام های حرفه ای یا صنفی

4

حقوق اداری 2

18/2/96

همان ساعت درسی

از اول باب سوم (پلیس اداری) تا ابتدای باب پنجم

5

حقوق بازرگانی

12/2/96

همان ساعت درسی

50% کتاب

 امتحان میان ترم کلیه دروس استاد آزادی در تاریخ 19/2 در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.

 امتحان میان ترم دروس  روان شناسی هوش وسنجش  و روان شناسی سیاسی با استاد تورانی در ساعت کلاسی خود در تاریخ 19 /2 برگزار خواهد شد. 
امتحان میان ترم استاد  حدادی

 امتحان میان ترم  در روش تدریس ریاضیات با استاد اوضاعی  یک شنبه 17 اردیبهشت  در ساعت  کلاسی خود  برگزار خواهد شد.

- درس آیین دادرسی کیفری (رشته فقه و حقوق) چهارشنبه مورخ 13/2/96
از ابتدای کتاب تا ص 151
2- درس حقوق جزای خصوصی اسلام ( رشته فقه و حقوق) چهارشنبه مورخ  13/2/96
از ابتدای کتاب تا انتهای ص 75

امتحان میان ترم استاد اصغر پور

 

علم مواد

تاریخ 27/2/1396

تا انتهای فصل 5 صفحه 128

شیمی عمومی

تاریخ 20/2/1396

تا انتهای فصل 2 صفحه 120

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما