نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
صادق ذوقی احسان مدیر امور اداری استان 08132546846
محمد طاهری کارشناس اداری داخلی 136
حجت اله افشاری کارشناس اداری هیات علمی و کارشناس بیمه داخلی 178
زهرا بهرامی سنا دبیرخانه داخلی 160
پرویز توحیدی دبیرخانه داخلی 147

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما