مهندسی پزشکی

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131813

مهندسی پزشکی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

131810

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

131811

مهندسی پزشکی گرایش بالینی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

131812

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک (مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما