كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


اطلاعیه :کلاس درسی ومیان ترم درس مسائل آموزش وپرورش پنجشنبه97/2/27 برگزا ر نمی گردد. جبرانی و میان ترم روز یکشنبه 97/2/30 ساعت 15 برگزار خواهد شد


کلاس آقای مقتدایی روز شنبه 97/2/29کنسل می باشد جبرانی شنبه 97/3/5 ساعت 15الی 16.30


کلاس فوق العاده (کلیه دروس) خانم محمدی دوشنبه مورخه 3/2/97 برگزار میشود .ضمنا در برنامه کلاسی نیز درج شده است.
کلاس جبرانی استاد خانم مرادی (درس امور مسافرت) و صدور بلیط روز شنبه 29/2/97 ساعت 15 در کلاس 205 برگزار می گردد.

امتحان میان ترم کارسنجی ۴فصل اول -ساعت ۹:۳۰-۱۱ استاد کریمی رشته مدیریت صنعتی 

تاریخ برگزاری ۹۷/۰۲/۳۰  


کنترل کیفیت آماری  استاد کریمی رشته مدیریت صنعتی 
-۴ فصل اول -ساعت ۱۱-۱۲
بهره وری و تجزیه و تحلیل  استاد کریمی در بخش صنعت - ۴ فصل اول-ساعت۱۳:۳۰_۱۴:۳۰


آخرین مهلت تحویل پروژه در کنترل پروژه استاد کریمی  رشته مدیریت صنعتی یکشنبه ۹۷/۰۲/۳۰ می باشد.

کلاسهای خانم فریدی روز پنج شنبه تاریخ 20/2/97 تشکیل نمی گردد.

کلاس خانم برازنده روز چهارشنبه 97/02/19 کنسل می باشد.


امتحان میان ترم درس مبانی جامعه شناسی (رشته حسابداری) استاد خانم ذوالفقاری در تاریخ 97/2/25 ساعت 15 همزمان با کلاس درسی تا ابتدای فصل 8 برگزار خواهد شدقابل توجه دانشجویان کامپیوتر.
کلاس درس ریاضی عمومی 2 با کد 1111100مربوط به استاد پیروی روز پنجشنبه 20/2/97ساعت 13.30لغایت 16.30 برگزار میگردد
کلاسهای جبرانی خانم اقا بابایی روز پنجشنبه "همان ساعت کلاسی"97/2/20 در برنامه کلاسی درج گردیدامتحان میان ترم درس ارزیابی طرحهای اقتصادی استاد جناب آقای پناهی سه فصل اول مورخ ۲۰ اردیبهشت ساعت 15/11 برگزار خواهد شد .

امتحانات میان ترم استاد میبدی فردا یکشنبه مورخ 97/2/16 کنسل می باشد
کلاس های آقای پناهی روز پنجشنبه ۹۷/۰۲/۶  کنسل می باشد.کلاس های آقای محمد رنجبر روز پنجشنبه ۹۷/۲/۶ کنسل می باشد و جبرانی آنها روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۰ می باشد.قابل توجه دانشجویان حقوق :  کلاس درس پزشکی قانونی  آقای منصور سمایی روز پنج شنبه مورخ 97/02/06  کنسل می باشد و جبرانی آن در تاریخ 97/02/20 برگزار می گردد.(در برنامه کلاسی درج گردید)
کلاس جبرانی درس  آزمایشگاه فیزیک 2 ، آقای کاظمی بیاتی  روز پنج شنبه مورخ 97/02/06 ساعت 11 الی 12:30 در آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد .
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته کامپیوتر  : دانشجویانی که با آقای مجتبی جعفری درس دارند روز دوشنبه مورخ 97/02/03  ساعت 13:30 در دانشگاه حضور بهم رسانند.(برنامه کلاسی در پورتال درج گردید.)

کلاس های  خانم  ضرابیان روز یکشنبه مورخ 97/02/02 کنسل می باشد .
قابل توجه دانشجویان کامپیوتر : کلاس درس مبانی رایانش امن روزهای یک شنبه (97/02/02- 97/02/09) ساعت 13:30 الی 15 در کلاس 104 برگزار می گردد.دانشجویانی که دروس مبانی مشاوره و راهنمایی و مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره را با استاد بحری انتخاب نموده اند هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف هشت نمره میان ترم به استاد مراجعه نمایند.
کلاس های خانم آقابابایی روز چهارشنبه مورخ 97/01/29  کنسل می باشد .دانشجویان گرامی جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 97/01/27 لغایت 97/03/03 در سامانه گلستان اقدام نمایید.


قابل توجه دانشجویان کامپیوتر : کلاس درس کارگاه کامپیوتر خانم عطائی روز های شنبه مورخ 97/02/01-97/02/08-97/02/15)ساعت 13:30 لغایت 15 در سایت کامپیوتر برگزار می گردد.کلاس های آقای بهنام پور روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 کنسل گردید و جبرانی آنها روز 97/02/05 می باشد جهت مشاهده به برنامه کلاسی مراجعه نمائید.

کلاس های  خانم یارقلی روز سه شنبه مورخ 97/01/28  کنسل می باشد .جبرانی کلاس های آقای کاظم حسینی (97/01/27) می باشد و در برنامه کلاسی درج گردیده است .کلاس درس احکام کسب و کار آقای صدیق در برنامه کلاسی درج گردید.(روز دوشنبه مورخ 97/01/27 ساعت 15 الی 16:30 کلاس 105 اولین جلسه می باشد.)
کلاس های آقای بهنام پور روز چهارشنبه مورخ  97/01/29 کنسل می باشد و جبرانی آنها در روز چهارشنبه 97/02/05  برگزار می گردد. جهت مشاهده به برنامه کلاسی مراجعه نمائید .کلاس های آقای آدینه وند روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۶ کنسل می باشد.کلاس های آقای کاظم حسینی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۶ کنسل می باشد و جبرانی  روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ برگزار میگردد.
کلاس درس احکام کسب و کار آقای صدیق روز های دوشنبه (97/01/27-97/02/03-97/02/10) ساعت 15 الی 16:30 در کلاس 105 برگزار میگردد.قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر : کلاس درس ریاضی مهندسی  آقای پیروی روز پنج شنبه مورخ 97/01/23  ساعت 13:30 الی 15 کلاس 105  برگزار می گردد  و  کلاس درس ریاضی عمومی 2 روز پنج شنبه مورخ 97/01/23 ساعت  15 الی 16:30 کلاس 206 برگزار می گردد .(لازم به ذکر است حضور الزامی می باشد.)کلاس های خانم حسینی روز پنج شنبه مورخ 97/01/23 کنسل می باشد .کلاس های خانم مرادی روز پنج شنبه مورخ 97/01/23  کنسل می باشد .کلاس های فوق العاده  رشته کامپیوتر  ، خانم افصحی : آزمایشگاه معماری و مدار منطقی  با کد های (1115081-1115086-1322007) روزهای یک شنبه (97/01/26 و 97/02/02و97/02/09) ساعت 12:30 لغایت 13:30 در سایت کامپیوتر برگزار می گردد .

کلاس های آقای بهنام پور روز سه شنبه 97/01/21 برگزار می گردد .
کلاس های خانم یزدی نژاد روز سه شنبه مورخ 97/01/21 کنسل می باشد .
کلیه کلاس های خانم طوسی روز سه شنبه مورخ 97/1/21 کنسل می باشد
کلیه کلاس های آقای صحرایی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۱۵ کنسل می باشد.

کلیه کلاس های آقای پناهی روز پنج شنبه مورخ 97/1/16  کنسل می باشد .برنامه کلاسی خانم ژاله حسینی به صورت کامل در پورتال قرار گرفته شد .


قابل توجه دانشجویان : کلاس درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  آقای رهنما روز چهارشنبه مورخ 96/09/08 ساعت  8 الی 12 برگزار می گردد .(این کلاس ویژه برادران می باشد.)کلاس های جبرانی آقای صحرایی در برنامه کلاسی درج گردید .جبرانی کلاس تاریخ تفکر اجنماعی در اسلام  خانم محبی روز سه شنبه  مورخ 96/08/30 ساعت 8 تا 10 کلاس 104 می باشد .
\

کلاس های آقای صحرائی روز چهارشنبه مورخ 96/08/17 کنسل می باشد .کلاس های جبرانی آقای بغدادی در برنامه کلاسی درج گردید .کلاس های خانم صباغی روز دوشنبه مورخ 96/08/22  کنسل می باشد و جبرانی آنها در تاریخ  96/09/20 می باشد .
(در برنامه کلاسی درج گردیده است)قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : برنامه درس متون حقوقی4  و درس مقدمه علم حقوق ، خانم زاهدی گلوگاهی را مجددا دریافت نمائید .قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس  آشنایی با قانون اساسی را با آقای رهنما دارند ، برنامه کلاسی درسایت قرار داده شد ه است .قابل توجه دانشجویان کشاورزی : برنامه کلاسی آقای جهانشاهی در سایت دانشگاه قرار داده شد.جهت دریافت به برنامه کلاسی مراجعه نمائید.


کلاس های خانم بند چی زاده روز دوشنبه 96/08/15 کنسل می باشد . ولی امتحان درس علم النفس (روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی) برگزار می گردد.کلیه کلاس های آقای صولتی روز دوشنبه مورخ 96/08/15 کنسل می باشد .قابل توجه کلیه دانشجویانی که با خانم بحری درس دارند  و تا کنون به دانشگاه مراجعه ننموده اند جهت تعیین تکلیف نمره میان ترم  ، روزهای یک شنبه و دوشنبه به دانشگاه مراجعه نمایند .قابل توجه دانشجویان کشاورزی : برنامه کلاسی آقای محمدی در سایت دانشگاه قرار داده شد.جهت دریافت به برنامه کلاسی مراجعه نمائید.قابل توجه دانشجویان کشاورزی :برنامه درس شیمی عمومی خانم سیدحسینی در سایت دانشگاه قرار داده شد.جهت دریافت به برنامه کلاسی مراجعه نمائید .کلیه دانشجویان پسر متقاضی انتخاب درس آشنایی با قانون اساسی جمهری اسلامی ایران (خصوصا دانشجویان نیمسال آخر) جهت انتخاب واحد این درس می توانند به دانشگاه مراجعه نمایند.


قابل توجه دانشجویان کشاورزی:برنامه کلاسی خانم احمدیان در سایت دانشگاه قرارداده شد . به برنامه کلاسی مراجعه نمائید .کلیه دانشجویان پسر متقاضی انتخاب درس آشنایی با قانون اساسی جمهری اسلامی ایران (خصوصا دانشجویان نیمسال آخر) جهت انتخاب واحد این درس می توانند به دانشگاه مراجعه نمایند.قابل توجه دانشجویان کشاورزی : برنامه کلاسی آقای نوین در سایت دانشگاه قرار داده شد .

کلاس های آقای نصیر پور روز پنجشنبه مورخ 96/08/11 کنسل می باشد .کلاس های آقای قلعه نوی روز چهارشنبه مورخ 96/08/10 کنسل می باشد .کلاس های آقای بغدادی روز چهارشنبه مورخ 96/08/10 کنسل می باشد .
 کلاس های خانم  حسینی روز پنج شنبه مورخ 96/08/04 کنسل می باشد .
دانشجویان گرامی
اطلاعیه های برنامه ریزی در ترم جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ضمن توصیه اکید مبنی بر اجرای مقررات دروس معارفی (یک عنوان درس در هر نیمسال و حداکثر سه عنوان درس در نیمسال پایانی) یادآور می شود دانشجویانی که به ترم آخر نرسیده اند در انتخاب این دروس دقت نمایند تا در ترم های پایانی دچار معضل نشوند.کلاس درس جغرافیای جهانگردی عمومی روز یک شنبه 96/07/16  تشکیل نمی گردد .
قابل توجه دانشجویان کامپیوتر  و کشاورزی که درس ریاضی عمومی 2 و ریاضیات2 را با آقای پیروی دارند ، اولین جلسه کلاس روز پنجشنبه مورخ  20 / 96/07 ساعت 13 الی 17 می باشد .

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما