اداره آمار و امور استانها در راستای تحقق اهداف بلند مدت دانشگاه پیام نور با نظارت بر گردآوری آمار و اطلاعات زیرساخت فناوری اطلاعات استانها، طراحی و پیاده سازی پورتالهای استانی وتعامل با مسئولین فناوری اطلاعات استانی ، سازماندهی و ارتقاء عملکرد مجموعه بزرگ فناوری اطلاعات کلیه مراکز و و احدهای دانشگاه پیام نور را الگوی کار خود قرار داده و سعی دارد توسعه و رشد کیفی زیرساختهای فناوری اطلاعات این مجموعه بزرگ کشوری را بهبود بخشد.

 وظایف و عملکردها   ارتباط با ما

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما