نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور

1-     پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی:
الف: ثبت نام داوطلب از طریق شرکت در آزمون کنکور سراسری سازمان سنجش
ب: ثبت نام داوطلب در سایت سازمان سنجش براساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور)

2-     پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد:
الف: ثبت نام داوطلب از طریق شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد سازمان سنجش
ب: ثبت نام داوطلب از طریق شرکت در آزمون دوره های فراگیر مقطع سازمان سنجش

3-     پذیرش دانشجو در مقطع دکتری:
الف: ثبت نام داوطلب از طریق شرکت در آزمون مقطع دکتری سازمان سنجش