متون عمومي

 
.

 

آمار طرح، آثار و عناوین دانشجویان و دانش آموختگان فرهیخته و مخترع دانشگاه پیام نور 

 

 

ردیف

 

استان

تعداد ...

 

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

1

تهران

 

245

65

20

25

44

25

58

66

32

41

2

مرکز تحصیلات تکمیلی

 

5

2

2

2

32

20

98

-

12

2

3

خراسان رضوی

 

66

17

10

7

5

-

6

2

4

12

4

اصفهان

 

45

19

17

5

28

-

2

-

14

-

5

مازندان

 

50

11

4

4

5

3

4

25

8

11

6

فارس

 

50

18

10

7

2

-

-

2

11

23

7

آذربایجان شرقی

 

27

11

2

2

6

-

-

-

7

3

8

مرکزی

 

35

10

5

4

6

-

-

2

8

6

9

کرمان

 

22

10

5

5

1

4

8

5

9

4

10

زنجان

 

1

1

6

6

3

3

-

6

5

-

11

قزوین

 

10

6

2

2

1

-

5

3

6

-

12

خوزستان

 

15

6

3

3

2

-

2

2

12

-

13

یزد

 

15

6

4

3

30

8

15

2

4

-

14

البرز

 

18

7

13

8

5

-

-

4

13

5

15

همدان

 

30

17

8

6

1

-

-

-

12

-

16

گلستان

 

14

4

2

2

-

-

-

-

4

4

17

قم

 

4

4

2

1

1

-

2

4

3

4

18

آذربایجان غربی

 

8

7

2

1

-

-

-

2

2

-

19

هرمزگان

 

6

2

7

5

-

-

-

-

12

1

20

لرستان

 

3

2

2

1

5

-

-

-

-

-

21

گیلان

 

13

3

2

2

-

-

-

2

3

11

22

بوشهر

 

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

23

اردبیل

 

7

2

2

2

2

-

-

-

2

-

24

خراسان جنوبی

 

7

3

2

2

-

-

1

1

1

-

25

چهارمحال بختیاری

 

14

6

1

1

-

-

-

-

1

-

26

کرمانشاه

 

11

3

1

1

6

-

-

-

3

3

27

کردستان

 

1

1

7

3

1

-

-

-

5

-

28

سمنان

 

9

5

1

1

4

-

-

4

10

6

29

ایلام

 

20

7

2

1

-

-

-

-

1

2

30

خراسان شمالی

 

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

31

کهکیلویه بویر احمد

 

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

32

سیستان و بلوچستان

 

-

-

2

1

-

-

-

2

3

-

جمع کل

 

750

257

148

128

190

64

201

136

207

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


مقایسه تعداد اختراعات استان ها 

 

 نمودار تعداد اختراعات
نمودار تعداد مخترع


نمودار تعدا عناوین ملی


نمودار تعداد عناوین بین المللی

 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما